Niels Andersen Nyrups historie


Prolog

I. Barndom og ungdom

II. Krig og ægteskab

1. Enevældens fald

2. Krig

3. Våbenhvile

4. En gård bliver ledig

5. Ægtemand

6. Gårdmand

7. En tapper landsoldat

8. Grundloven

9. Familiefader

10. På Fredericia Vold

11. Peder på orlov

12. Sejr

13. Hjemmefront

14. Gården på bakken

15. Duehøjgård

16. Den fædrene gård

17. Aftægtsmanden

III. Den første familie

IV. De unge koner

V. Storhed og fald

VI. Husmand i Skræ

VII. Nyrups sønner

Epilog

Personregister


Luk "Bogen"