Niels Andersen Nyrups historie


Prolog

I. Barndom og ungdom

II. Krig og ægteskab

III. Den første familie

IV. De unge koner

V. Storhed og fald

VI. Husmand i Skræ

1. Den nye egn

2. Lyngholms historie

3. Lyngholm o.1884

4. Det første år

5. Skøde på Lyngholm

6. Strid om Johanne

7. Johannes umyndiggørelse

8. Johannes penge

9. Det sidste barn

10. Vistis klæder

11. Slaget om Visti

12. Stridens midtpunkt

13. Første runde

14. Anden runde

15. Afgørelsen

16. Pensionist og forsørger

17. Døtre med formue

18. Marie og Jeppe

19. Branden på Duehøjgård

20. Johannes død

21. Brødre og søstre (II)

22. Provisorietiden

23. Højre eller Venstre?

24. Grundtvig eller IM?

25. Andelsbevægelsen

26. Sønnerne overtager

27. Anders ved dragonerne

28. Systemskiftet

29. Sine og Valdemar

30. Peter i København

31. På skinnerne

32. I vejen på vejen

33. På tråden og uden

34. Skattereform

35. Kirke- og skolereform

36. Anders Jensen Knudsen

37. Udviklingen

38. Nye skud

39. Nyt stuehus

40. Generationsskiftet

41. Niels Nyrups død

VII. Nyrups sønner

Epilog

Personregister


Luk "Bogen"