PERSONREGISTER
(NB. Numrene giver ingen mening her)


Aastrup, Laurits - Præst i Rødding 1785-1813: (5, 15, 16, 109)

Ammentorp,P.B. - Præst i Thorning fra 1929: (179, 186)

Andersdatter, Ane - Niels Nyrups svigermor, gårdmandskone i Batum: (51)

Andersen, Anne - Datter af Store Anders i Batum Overgård: (78)

Andersen, Christen - Tjenestekarl i Batum: (41)

Andersen, Christen - Niels Nyrups svigerfar, gårdmand i Batum Overgård: (51)

Andersen, Christen - Købmand i Viborg: (116, 117)

Andersen, Christen - Stævningsvidne, Thorning (Kræn Palli?): (139)

Andersen, Else Marie - Niels Nyrups steddatterdatter: (63, 67, 149)

Andersen, J.Kr. - Landmand, Viumgård: (171)

Andersen, Karen Marie - Niels Nyrups svigerinde, gift med Chr.Mathias Bech: (89, 90)

Andersen, Niels - Gårdejer i Duehøjgård, Batum: (106, 112, 134, 147, 148, 149)

Andersen, Niels - Ejendomskommissær i Viborg: (120)

Andersen, Peder - Niels Nyrups steddattersøn: (63, 67, 77, 89, 111, 149)

Andersen, Søren - Gårdejer i Batum Overgård: (133)

Andersen, Thomas - Gårdmand i Sønder Loldrup: (7, 108)

Andersen, Thorvald - Gårdejer i Duehøjgård, Batum: (149)

Bach, Jens Christensen - Gårdmand i Batum: (41)

Bach, Peder Christensen - Niels Nyrups formand i ægteskab, gårdejer i Batum: (31, 32, 33, 37, 42, 52, 60)

Bach, Christiane Jensen - N.Bachs søster fra Bigum: (67)

Bach, Niels Jensen - Niels Nyrups stedsvigersøn, gårdejer i Batum: (63, 67, 72, 77, 78, 79, 81, 89)

Bach, Rasmus Jensen - N.Bachs bror fra Bigum: (63, 67)

Bach, Niels Christian Pedersen - Niels Nyrups stedsønnesøn, gårdejer i Batum Søndergård: (90)

Bach, Anne Cathrine Nielsen - Niels Nyrups steddatterdatter: (67, 149)

Bach, Christiane Pedersen - Niels Nyrups steddatter: (37-67)

Bach, Henriette Louise Marie Pedersen - Niels Nyrups stedsønnedatter, gift med Peder Andersen i Myrkjærgård, Batum: (90)

Bach, Thomas Pedersen - Niels Nyrups stedsøn, gårdejer i Batum Søndergård: (37-150)

Bach, Thomas Sørensen - Gårdmand i Batum: (33, 41, 42)

Bach, Peder Christian Thomsen - Niels Nyrups stedsønnesøn, landmand i Batum: (72, 150)

Bang, Oluf Lundt - Læge og geheimekonferentsråd: (102)

Bang, Hans Oluf Vilhelm - Ejer af Nørgård: (102, 103)

Bastrup, Andreas - Præst i Rødding 1813-1819: (5)

Bauer, Peter - Brygger, grundlægger af bryggeriet Dania: (114)

Bay, Hans - Gårdejer Løvel Østergård, sognerådsformand i Rødding-Løvel-Pederstrup: (133, 137, 139, 140, 142)

Bay, Jens Christian Jensen - Niels Nyrups søstersøn, ejendomshandler i Randers: (112)

Bay, Rasmus - Ejer af Sødal 1826-1841 (siden Wiskumgaard): (5, 18, 60, 133)

Bech, Anders Jensen - Niels Nyrups svoger, husmand og landpost i Hvam v.Ålestrup: (86)

Bech, Anne Marie Jensen - Niels Nyrups svigerinde, ugift: (86, 89, 93)

Bech, Christian Mathias Jensen - Niels Nyrups svoger, gårdejer i Kistrup: (86, 131, 135)

Bech, Inger Christine (Stine) - Niels Nyrups tredie kone: (86-176)

Bech, Jacob Jensen - Niels Nyrups svoger, husmand og smed i Kokholm: (86, 89, 93)

Bech, Jens Jensen - Niels Nyrups nevø, husmand i Kokholm: (89)

Bech, Jens Nielsen - Niels Nyrups svigerfar, smed i Rødding: (86)

Bech, Karl Jensen - Niels Nyrups svoger: (86, 89, 135)

Bech, Niels Jensen - Niels Nyrups svoger, ungkarl, tjenestekarl i Batum: (86, 89, 93)

Bertelsen, Hans - Gårdmand i Batum: (50, 77)

Bertelsen, Jens - Husmand i Løvel: (77)

Bertelsen, Peder - Gårdmand i Batum: (50, 77)

Bigum, Niels - Husmand i Fristrupøde, Batum: (51, 60)

Birch, Hansine E.C. (enkemadam Bay) - Ejer af Sødal/Viskumgård: (60)

Bruhn, Astrid - Lærerinde i Knudstrup Forskole 1930-1967: (185)

Bruun, G.F.S. - Landvæsenskommissær, etatsråd, ejer af Asmildkloster: (58)

Brødløs, Jens Pedersen - Landmand i Skræ, ejer af Lyngholm: (129)

Brødløs, Peder Jensen - Landmand i Skræ: (129)

Brøndum, Laurs - Gårdejer i Saltengård, Batum: (47, 50, 53, 59, 63, 81)

Brøndum, Jens Christian Laursen - Gårdejer i Saltengård, Batum: (81, 136, 137, 139)

Brøndum, Søren Laursen - Husmand i Batum: (59, 72, 133)

Brøndum, Thomas Laursen - Husmand i Batum: (78, 90)

Buch-Mølgaard, Hans Laurits - Sagfører i Viborg: (114, 129, 130)

Bugge, Jakob - Spillemand i Thorning: (167)

Busk, Anders Jakobsen - Handelsmand: (107, 120, 129, 130, 131)

Bøggild - præst i Vammen: (58)

Christensdatter, Maren - Gift med Søren Laursen Brøndum: (133)

Christensen, Anders (Store Anders) - Niels Nyrups svoger, gårdejer i Batum Overgård: (38, 51, 57, 63, 78)

Christensen, Anders (Bitte Anders) - Niels Nyrups svoger, almisselem i Batum: (38, 51)

Christensen, Anders Martin - Skolelærer i Loldrup og Romlund: (110)

Christensen, Baltzer - Gårdmand i Batum Østergård: (50)

Christensen, Christen - Niels Nyrups svoger, tjenestekarl i Batum: (51)

Christensen, Christen - Husmand i Batum: (60)

Christensen, Erik - Gårdejer i Batum Søndergård: (57, 60)

Christensdatter, Mette Marie - Niels Nyrups første kone: (33-72)

Christensen, Jens - Gårdejer i Risgård, Pederstrup: (27)

Christensen, Jens - Landmand i Skræ: (147, 148)

Christensen, Jeppe - Niels Nyrups svigersøn, husmand i Resdal, cykelhandler i Silkeborg: (147, 162, 184)

Christensen, Jesper - Gårdejer i Kistrup: (33)

Christensen, Just - Niels Nyrups svoger, gårdejer i Pederstrup: (33, 51, 53, 63)

Christesen, Ole - Gårdmand og sognefoged i Batum: (50)

Christensen, Peder - Kreditor i Skræ: (129)

Christensen, Søren - Husmand i Fristrupøde, Batum: (33, 51, 60)

Christensen, Søren - Gårdmand i Saltengård, Batum: (47)

Christensen, Visti - Gårdmand i Batum Damsgård: (51)

Christiansen, Bodil - N.Bachs anden kone, gårdmandskone i Batum: (78, 93)

Christiansen, Johan - Landmand i Skræ: (154)

Christiansen, Karen Marie - Datter af Chr.Jensen i Batumgård: (89)

Christiansen, Rasmine - Datter af Chr. Jensen i Batumgård, Niels Nyrups svigerinde: (84, 86, 150)

Christiansen, Visti Jens - Gårdejer i Batum Damsgård: (81, 135)

Dalsgaard, Christen Nielsen - Peder Nyrups svigersøn, husmand i Pederstrup, slagter i Viborg: (150)

Duch, E.F. - Gårdejer i Thorning (168)

Duch, H.C. - Anders Nyrups svigerfar, landmand i Ungstrup: (167, 170, 171, 174)

Duch, Margrethe - Anders Nyrups første kone: (167-171)

Duch, Rikard - Anders Nyrups svoger, landmand i Ungstrup: (169)

Døssing, Anthon - Brugsuddeler i Skræ: (180)

Eltrup, Søren - Gårdmand i Batum Søndergård: (50, 57, 69)

Eriksen, Jomfru - Husbestyrerinde på Nørgård: (102, 103, 108)

Faurschou, Anders - Ejer af Petersminde, landstingsmedlem: (102)

Faurschou, Jens Vilhelm - Ejer af Nørgård: (99, 102, 103, 105, 106, 107, 116, 118)

Faurschou, Ole - Officer: (102)

Fischer, Martin - Købmand i Viborg: (114, 117)

Foersom, Peter Thun - Præst i Rødding 1846-1859: (16, 53, 54, 57)

Fogh, Hans - Søn af Niels Fogh, bosat i South Dacota: (171)

Fogh, Niels - Husmand og opfinder på Thorning Vestermark: (168, 171, 188)

Frederiksen, Peder - Handelsmand: (107, 120, 130, 131)

Friisenberg, Andreas - Ejer af Sødal 1766-1780: (5)

Friisenberg, Anne Cathrine - Enke efter Didrik Iversen til Sødal, ejer 1764-1766: (5)

Friisenberg, Henrik - Ejer af Sødal 1780-1810: (5, 7)

Furbo, Helvig Kathrine - Niels Nyrups farmor, gift med Niels Nyrup i Pederstrup. (7, 11, 33)

Gantzhorn, Johannes - Landmand i Skræ: (154)

Glud, Carl - Sagfører i Viborg: (129, 131)

Graversen, Christen - Landmand i Skræ: (126, 154)

Graversen, Hans - Landmand i Skræ: (126)

Graversen, Svend - Landmand i Skræ: (129)

Grønning, Anders - Kasserer og økonomiforvalter: (103)

Halberg, Carl - Købmand i Viborg: (114)

Hamann, Thorvald - Plejesøn hos Jeppe og Marie: (148, 173)

Hamann, Fritz - Husmand i Buskhede, Kragelund sogn: (148)

Hansen, Anders - Gårdejer i Tapdrup, sparekassedirektør: (109)

Hansen, Johan - Gårdejer i Sinding Nedergård: (148)

Heinsen, Peter - Præst i Rødding 1840-1846: (18, 27)

Hellerup, Christian - Anders Nyrups svigersøn, gårdejer i Papsø: (189)

Henriksen, Peder - Gårdejer i Kvorning: (77)

Hildebrandt, A.H. - Ejer af Grauballegård: (102, 105, 118)

Hildebrandt, Christiane Emilie Henriette - Gift med J.V.Faurschou i Nørgård: (102)

Hjardemaal, Peter - Købmand i Viborg: (115)

Houlberg, Albert - Købmand i Viborg: (129)

Hylne, Christen - Forpagter i Tostrup: (23)

Ingstrup, Niels Christensen - Gårdmand i Kistrup: (33)

Iversen, Didrik - Ejer af Sødal 1749-1764: (5, 7)

Jacobsen, Johan - Peter Nyrups svigerfar, Landmand i Thorning Vestermark: (171)

Jacobsen, Johan Frederik - Ejer af Nørgård: (102)

Jacobsen, Kristine - Peter Nyrups kone: (171-178)

Jacobsen, Laurs - Anders Nyrups kreditor fra Malling: (171)

Jensdatter, Else - Gårdmandskone i Batum: (50, 77)

Jensen, Anders - Husmand i Lisedal på Viborg Mark: (116)

Jensen, Andreas - Røgter på Nørgård: (111)

Jensen, Anne Johanne - Niels Nyrups svigerinde, gift med Bitte Niels: (57, 85)

Jensen, Christen - Smedemester i Viborg: (111)

Jensen, Christian - Gårdejer i Batumgård: (47, 84, 86, 89, 111)

Jensen, Christoffer Niels - Gårdejer i Bangshåb, Skræ: (154)

Jensen, Herman - Lærer i Thorning Vestermark 1914-1935: (170, 179, 185)

Jensen, Jens (I) - Konsul og købmand i Viborg: (108)

Jensen, Jens (II) - Konsul og købmand i Viborg: (108, 110, 116, 117)

Jensen, Jens (III) - Konsul og købmand i Viborg: (109)

Jensen, Jens - Smed i Thorning: (135)

Jensen, Kirsten - "Pigen fra Løvel": (152)

Jensen, Kirstine - Anders Nyrups svigermor, gift med Niels Sørensen: (180)

Jensen, Knud Møller - Gårdejer i Duehøjgård, Batum: (149)

Jensen, Mejer - Ejer af Nørgård: (119)

Jensen, Mourits - Daglejer i Batum: (42, 51, 63, 86)

Jensen, Niels - Gårdejer i Beringholm på Viborg Mark: (66, 89, 111, 112, 133)

Jensen, Nielsine Gammelgaard - Valdermar Strunges anden kone: (184)

Jensen, Ole - Niels Nyrups svoger, husmand i Løvel: (84, 112)

Jensen, Peder - Degn i Rødding. (27)

Jensen, Peder Christian - Gårdejer i Nr.Teglgård på Viborg Mark: (108)

Jensen, Simon - Gårdejer i Løvel: (84, 152)

Jensen - Mejeriforpagter på Nørremølle: (116, 117)

Jeppesdatter, Ane Sofie - Jeppes mor, gift med Jens Christensen i Skræ: (148)

Jeppesen, Frede - Gårdejer i Sinding Nedergård: (148)

Jeppesen, Hans - Gårdejer i Sinding Nedergård: (148)

Jeppesen, Jeppe - Gårdejer i Sinding Nedergård: (148)

Jespersen, Jens - Herredsfuldmægtig: (116, 118)

Jespersen, Karen - Gårdmandskone i Batum, gift med Niels Knudsen: (67, 141)

Johansen, Elisabeth - Bitte Niels Nyrups steddatter: (57)

Johansen, Eva - Bitte Niels Nyrups steddatter: (57)

Johansen, Jeppe (Helle Jepp) - Gårdejer i Sinding Nedergård: (148)

Johansen, Peder - Skolelærer i Pederstrup: (40, 43)

Jørgensen, Jens Christian - Husmand i Lyngholm, Skræ: (129)

Kallestrup, Hanne - Niels Nyrups niece, gmdskone i Vrå: (150)

Kallestrup, Laust Nielsen - Gårdejer i Batum: (78, 79, 81, 136, 137, 139, 142)

Kej, Anders Hansen - Gårdmand i Batum: (50)

Kej, Hans - Gårdmand i Batum: (50)

Kej, Kej Hansen - Gårdmand i Batum: (50)

Keller, J.P. - fra Thorning, vurd.mand i Skræ: (130)

Keyser, Laurits - Kobbersmed i Hobro: (109)

Kirkegaard, Hans - Husejer i Thorning: (155)

Kjærgaard, Peder Christian - Husmand i Lyngholm, Skræ: (107, 129, 130, 131)

Klein, Chr.Sophus - Folketingsmand i Løvel-kredsen: (58)

Knudsen, Morten - Gårdmand og husmand i Batum: (57, 59)

Knudsen, Niels - Gårdmand i Batum: (50, 51, 72)

Knudsen, Niels Nielsen - Gårdejer i Batum: (72, 81, 90, 136, 137, 139)

Knudstrup, Anders Jensen - Skolelærer i Knudstrup 1878-1905, Thorning Vestermark 1905-1914, folketingsmand valgt i Kjellerupkredsen 1901-1909: (153, 159, 170)

Kofoed - Jernstøber i Viborg: (115)

Krabbe, Christoffer - Herredsfoged i Lysgård Herred: (140, 151)

Kudsk, Anders Jensen - Niels Nyrups svoger: (77)

Kudsk, Ane Jensen - Niels Nyrups svigerinde, gift med Poul Knudsen fra Rævn: (77)

Kudsk, Anne Marie Jensen - Niels Nyrups anden kone: (77-85)

Kudsk, Hansine Jensen - Niels Nyrups svigerinde, gift med A.C.Lundgreen: (77, 78, 112)

Kudsk, Inger Jensen - Niels Nyrups svigerinde, gift med Ole Madsen fra Demstrup: (77)

Kudsk, Jens Jensen - Niels Nyrups svoger, husmand i Batum:(77, 78, 95, 132, 134)

Kudsk, Jens Christian Jensen - Niels Nyrups svigerfar, husmand i Løvel. (54, 67, 77, 85, 86, 112, 147)

Kudsk, Maren Jensen - Niels Nyrups svigerinde, gift med Niels Pedersen i Batum: (77, 78, 95)

Kudsk, Peder Jensen - Niels Nyrups svoger, husmand i Overlund: (77)

Ladefoged, Anders Jørgensen - Gårdejer i Risgård, Pederstrup: (53, 150)

Ladefoged, Jens Jensen - Gårdmand i Skringstrup: (27)

Ladefoged, Jørgen Jensen - Niels Nyrups svoger, gårdejer i Risgård, Pederstrup: (27, 28, 40, 43, 52, 53, 54, 64, 85)

Laier, Ane - Gmdskone i Thorning Vestermark, gift med Nik.Laier: (170)

Laier, Nikolaj - Gårdejer i Thorning Vestermark, sognerådsformand i Thorning: (170, 174)

Larsen, L.S. - Brygger, forpagter, siden ejer af bryggeriet Dania: (115)

Larsen, H.C.L. (Provst Larsen) - Præst i Thorning 1902-1929: (162, 175)

Lauritsen, Laurine - Jakob Bechs svigerinde, tjenestepige hos Niels Nyrup i Batum: (93)

Lauritsen, Mette Kirstine - Niels Nyrups svigerinde, gift med Jakob Bech: (89, 90, 93)

Lauritsen, Nielsine - Niels Nyrups svigerinde, gift med Peder Nyrup i Pederstrup: (43, 53, 64, 79, 150)

Laursen, Anders - Ejer af Nørgård: (102, 108)

Laursen, Søren - Gårdmand i Batum: (50)

Laursen, Thomas - Husmand i Skræ: (135)

Laursen - se også Brøndum.

Leth, Jakob Nielsen - Husmand på Loldrup Mark: (112)

Leth, Niels Andersen - Gårdejer og sognefoged i Pederstrup: (43)

Lindbjerg, Peder - Husmand i Stinesminde på Viborg Mark: (66, 116)

Lund, Hans Peter - Ejer af Nørgård: (102, 103, 108)

Lund, Markus Anker Secher - præst i Vium-Sjørslev-Almind 1881-1913: (153)

Lundgreen, Anders Christensen - Niels Nyrups svoger, husmand i Løvel: (112)

Lyngsø, Aage - Gårdejer i Stendalsgård, Pederstrup: (150)

Lyngsø, Inger Marie - Gift med Chr.Stougaard i Pederstrup: (150)

Lyngsø, J.Jensen - Købmand i Viborg: (117, 136, 143, 152)

Lyngsø, Kjeld - Gårdejer i Stendalsgård, Pederstrup: (150)

Lyngsø, Thorvald - Gårdejer i Stendalsgård, Pederstrup: (150)

Lüttichau, Ida - til Tjele: (103)

Madsen, Niels - Husmand i Loldrup: (66)

Madsen, Niels - Gårdmand i Saltengård, Batum: (47)

Mailund, Jens - Husmand i Skræ: (129, 135)

Matthiasdatter, Ane Kirstine - Niels Nyrups svigermor, gift med Jens Bech: (86, 93)

Mikkelsen, Lars - Ejer af Nørremølle: (109)

Mikkelsen, Leif - Gårdejer i Sinding Nedergård: (148)

Moe, Jean Olaus - Brygger og apoteker: (114)

Mortensen, Johannes - Gårdejer i Risgård, Pederstrup: (150)

Mortensen, Risgaard - Gårdejer i Risgård, Pederstrup: (150)

Mortensen, Søren - Tjenestekarl i Batum: (59)

Munk, Hans Andersen - Husmand i Skræ: (126)

Møller, Anders Nielsen - Niels Nyrups morbror, gårdmand i Nr.Vinge: (10)

Møller, Jens Christian Nielsen - Niels Nyrups morbror, gårdmand i Rise: (23, 57)

Møller, Jens Johan - Niels Nyrups morbror, gårdmand i Vrå: (18, 27)

Møller, Jens - fra Kjellerup, vurderingsmand i Skræ: (129)

Møller, Johanne Nielsdatter - Niels Nyrups mor: (7-22)

Møller, Niels Nielsen - Niels Nyrups morfar, gårdmand i Nr.Vinge: (7)

Møller, Niels Nielsen - Niels Nyrups morbror, gårdmand i Vrå: (10, 14, 23, 27)

Neckelmann, - Kasserer i Viborg Sparekasse: (116)

Nielsen, Anders - Husmandssøn fra Loldrup: (66)

Nielsen, Anders - Høker i Rødding: (112)

Nielsen, Astrid - Lærerinde i Skræ Forskole 1922-1966: (185)

Nielsen, Christine - Niels Nyrups svigerinde, gift med Anders Bæk: (89)

Nielsen, Inger Cathrine - Niels Nyrups stedsvigerdatter: (90)

Nielsen, J.C. - Præst i Thorning 1884-1892: (153)

Nielsen, Jens Peter - Husmand i Batum: (84, 117)

Nielsen, Jeppe - Gårdejer Thorning Overby: (186)

Nielsen, Laurits - Snedker i Rødding: (86, 89)

Nielsen, Mathias - Husmandssøn fra Loldrup: (66)

Nielsen, Niels - Gårdejer i Vester Teglgård, Hersom: (69, 79)

Nielsen, Peder - Møller i Thorning og lærer i Skræ 1902-1903: (153)

Nielsen, Peder Nørskov - Stævningsvidne, Thorning: (139)

Nielsen, Søren - Husmandssøn fra Batum, død i krigen: (41, 50, 84)

Nielsen, Thomas - Husmand i Marianelyst på Viborg Mark, siden gårdejer i Sønder Loldrup: (65, 116)

Nielsen, Hans Peter - Daglejer i Batum: (41, 54)

Nonbo, Henriette Louise Augusta Pedersen - Niels Nyrups stedsvigerdatter: (69, 78, 81, 90)

Nonbo, Peder Jensen - Skovfoged i Hald Egeskov: (69, 139)

Nonbo, Thomas Pedersen - Vistis bror: (138, 142)

Nonbo, Visti Pedersen - Døvstum tjenestekarl: (69, 72, 81, 82, 90, 111, 132, 135, 136, 137, 142, 145, 180)

Nyrup, Aage - Søn af Peter Nyrup: (174, 179, 183)

Nyrup, Aksel - Søn af Anders Nyrup, landmand i Thorning Vestermark: (175, 188)

Nyrup, Anders Andersen - Niels Nyrups brorsøn, husmand i Korsø: (151)

Nyrup, Anders Nielsen - Niels Nyrups far, gårdejer i Stendalsgård, Pederstrup: (7-64)

Nyrup, Anders Nielsen - Niels Nyrups søn, landmand i Thorning Vestermark: (89-190)

Nyrup, Ane Nielsen - Niels Nyrups datter: (112-171)

Nyrup, Anna - Peter Nyrups ældste datter: (174, 179, 183)

Nyrup, Anne Nielsdatter - Niels Nyrups faster, gift med Thomas Andersen i Loldrup: (7, 108)

Nyrup, Anne Marie Andersen - Niels Nyrups søster: (12, 28)

Nyrup, Ane Marie Pedersen - Niels Nyrups brordatter, gift med Anders Jørgensen i Risgård, Pederstrup: (150)

Nyrup, Donald - Søn af P.Chr.Nyrup, gartner i Skive: (188)

Nyrup, Ejnar Nielsen - Anders Nyrups ældste søn: (170, 171, 174, 186)

Nyrup, Else Katrine Andersen - Niels Nyrups søster: (12, 27, 28, 53, 57, 64, 79, 85, 150)

Nyrup, Else Nielsdatter - Niels Nyrups fars faster, gårdmandskone i Kistrup: (32)

Nyrup, Erna - Anders Nyrups datter: (177)

Nyrup, Esther - Anders Nyrups datter: (177)

Nyrup, Gerda - Peter Nyrups datter: (174, 179, 183)

Nyrup, Jens Andersen - Niels Nyrups bror, husmand i Pederstrup: (44, 64, 84, 86, 150)

Nyrup, Jensine Andersen - Niels Nyrups søster, gift med Ole Jensen i Løvel: (40, 43, 44, 64, 78, 84, 93, 112)

Nyrup, Jens Peter Nielsen - Niels Nyrups søn, landmand i Skræ: (90-189)

Nyrup, Johanne Marie Nielsen - Niels Nyrups datter: (53-150)

Nyrup, Johannes - Anders Nyrups søn: (180)

Nyrup, Karl - Peter Nyrups søn: (176, 179, 183)

Nyrup, Krista - Anders Nyrups datter: (176)

Nyrup, Kristian - Peter Nyrups søn: (179, 183)

Nyrup, Laust Pedersen - Niels Nyrups brorsøn, gårdejer i Stendalsgård, Pederstrup: (142, 150)

Nyrup, Margrethe - Anders Nyrups næstældste datter: (171, 174)

Nyrup, Martha - Peter Nyrups datter, gift med Jacob Just i Ll.Impgaard: (175, 179, 189)

Nyrup, Mary - Anders Nyrups ældste datter: (169, 171, 174, 184)

Nyrup, Mette Marie Nielsen - Niels Nyrups datter, gift med Jeppe Christensen i Resdal: (78-184)

Nyrup, Niels Andersen - Bogens hovedperson.

Nyrup, Niels Andersen (Bitte Niels) - Niels Nyrups bror, gårdejer i Løvel: (12, 22, 36, 40, 57, 66, 84)

Nyrup, Niels - Peter Nyrups ældste søn, landmand i Lyngholm, Skræ: (173, 176, 179, 183, 184, 187, 188)

Nyrup, Niels - Anders Nyrups søn: (175)

Nyrup, Niels Pedersen - Niels Nyrups brorsøn, husmand i Pederstrup: (85, 150)

Nyrup, Niels Nielsen - Niels Nyrups oldefar, gårdmand i Rødding: (7)

Nyrup, Niels Nielsen - Niels Nyrups farfar, gårdmand i Stendalsgård, Pederstrup: (7, 10, 11, 23, 33)

Nyrup, Niels Nielsen - Niels Nyrups farbror, musketer: (7)

Nyrup, Nielsine Pedersen - Laust Nyrups datter, gift med Johannes Mortensen i Risgård, Pederstrup: (150)

Nyrup, Peder Andersen - Niels Nyrups bror, gårdejer i Stendalsgård, Pederstrup: (12-150)

Nyrup, Peder Pedersen - Laust Nyrups søn, gårdejer i Testrup: (150)

Nyrup, Peder Christian Pedersen - Laust Nyrups søn, gårdejer i Skringstrup: (150)

Nyrup, Petrine Pedersen - Laust Nyrups datter, gift med Th.Lyngsø i Pederstrup: (150)

Nyrup, Poul - Anders Nyrups søn: (180)

Nyrup, Sine Nielsen - Niels Nyrups datter, gift med Valdemar Strunge: (79-184)

Nyrup, Sinne (Nielsine) - Peter Nyrups datter: (177, 179, 183)

Nyrup, Sinne (Jensine) - Anders Nyrups datter: (175)

Nyrup, Svend - Anders Nyrups søn: (177)

Nørgaard, Haakon - Husmand i Batum: (149)

Nørskov, Marius - Gårdejer i Vinderslev: (186)

Pedersen, Anders - Niels Nyrups stedsvigersøn, gårdejer i Batum: (50, 54, 63, 64, 77)

Pedersdatter, Anne Marie - Husmandskone i Løvel: (77)

Pedersdatter, Birthe - Niels Nyrups svigermor, husmandskone i Løvel: (54, 63, 77)

Pedersen, Christen - Gårdmand i Kistrup: (32, 33)

Pedersen, Niels - Niels Nyrups svoger, husmand i Batum: (95, 118, 120, 147)

Pedersen, Peder Christian - fra Demstrup: (126)

Petersen, Jens Th. - Sognerådsformand i Thorning: (136)

Petersdorff, P.L. - Baron, ejer af Sødal 1866-1919: (109)

Poulsen, Johannes - Gårdejer i Løvel: (57)

Quist, Christen - Gårdejer i Løvel: (58)

Rask, Kristian - Gårdejer i Thorning Vestergård: (146, 150, 174)

Rasmussen, Jacob - Gårdmand, siden husmand i Batum: (50)

Raun, Andreas Nielsen - Gårdejer i Sinding: (148)

Ruskjær, Søren - Landmand i Skræ: (179, 187)

Rydahl, Johanne Kirstine - Gift med Søren Ruskjær: (179)

Sandberg, A.W. - Købmand i Viborg: (108, 116)

Sandberg, Carl - Købmand og sparekassedirektør i Viborg: (116)

Schack, L.Marcussen - Præst i Rødding 1859-1865: (64, 67)

Schiern, Christen Andersen - Gårdmand i Lundorf: (47)

Schiern, Laurits Christensen - se Laurits Smed.

Secher, Ole - Ejer af Risegård: (105)

Sehested, Løjtnant - Forpagter på Tjele: (140)

Serup, Søren - Gårdmand i Batum Østergård: (50)

Simonsen, Gunnar - Lærer i Thorning Vestermark 1936-1960: (185, 186)

Simonsen, Jens Peder Jensen - Husmand i Lyngholm, Skræ: (129)

Skamris, Anne Marie Jensdatter - Niels Nyrups stedmor: (23, 43, 64)

Skamris, Anders Jensen - Anders Nyrups svoger, gårdmand i Skamris: (91)

Skamris, Jens Pedersen - Anders Nyrups svigerfar, gårdmand i Skamris: (23)

Skow, M. - Ejer af Ørredgård: (116)

Skræppenborg, Peder Larsen - Lægprædikant: (148)

Smed, Johanne Kirstine Nielsdatter - Gift med Laurits Smed i Batumgård: (86)

Smed, Karen Nielsdatter - Gift med Rasmus Thorsager og Chr.Jensen i Batumgård: (86)

Smed, Laurits Christensen - Gårdmand i Batumgård: (47, 50)

Smed, Niels Pedersen - Gårdejer i Batumgård: (47, 51, 77, 86)

Smed, Peder Christian Nielsen - Gårdejer i Myrkærgård, Batum: (47, 86)

Stockholm, Frederik - Præst i Rødding 1819-1837: (5, 7, 15)

Stockholm, Nikolaj - Købamnd i Viborg, sparekassedirektør: (15, 116, 117)

Stougaard, Christen - Gårdejer i Stendalsgård, Pederstrup: (150)

Strunge, Ejnar - Niels Nyrups dattersøn, forretningsfører i Esbjerg: (156, 159, 184)

Strunge, Jakob - Træhandler m.m. i Ry: (156)

Strunge, Sigurd - Niels Nyrups dattersøn, fuldmægtig i Århus: (160, 184)

Strunge, Valdemar - Niels Nyrups svigersøn, lokomotivfører i Århus: (155, 156, 157, 162, 184)

Stubkær, Anders - Lægprædikant: (148)

Sundstrup, Anne Elisabeth (enkemadam Tolstrup) - Enke efter H.Friisenberg og Chr.Tolstrup til Sødal, ejer 1810-1813 og 1824-1826: (5, 10, 11)

Sørensdatter, Anne - Gårdmandskone i Batum: (33, 41)

Sørensen, Ane Kirstine - Anders Nyrups anden kone: (171-189)

Sørensen, Christen - Husmand i Batum: (60, 63)

Sørensdatter, Karen - Gårdmandskone i Kistrup: (32)

Sørensen, Jens - Skoleholder i Pederstrup: (7, 14)

Sørensen, Jørgen - Husmand i Batum: (134)

Sørensen, Morten - Husmand i Batum: (50)

Sørensen, Niels - Gårdmand, siden husmand og skærslipper i Batum: (41, 50, 51)

Sørensen, Niels - Anders Nyrups svigerfar, husmand og murer i Kousted: (171)

Sørensen, Peder Christian - Gårdejer i Batum Søndergård: (57, 60, 69)

Sørensen, Rasmus Christian - Husmand i Fristrupøde: (60)

Sørensen, Viggo - Anders Nyrups svoger, landmand i Hvam: (175)

Thomsen, Anders - Niels Nyrups fætter, husmand i Fredstruplund på Viborg Mark: (108)

Thomsen, Christen - Niels Nyrups fætter, købmand: (108)

Thomsen, Niels - Niels Nyrups fætter, gårdejer i Sønder Loldrup: (64, 85, 99, 107, 109, 110, 112, 116, 117)

Thorgersen - Fuldmægtig i Viborg: (57, 59)

Thorsager, Christen Rasmussen - Husmand i Batum: (84)

Thorsager, Mikkel - Gårdmand i Batum: (50, 78)

Thorsager, Niels Rasmussen - Gårdejer i Batumgård: (84, 86, 136, 140, 142)

Thorsager, Rasmus - Gårdejer i Batumgård: (47, 50, 86)

Thorup, Christoffer - Degn i Pederstrup: (14)

Thorup, Søren Jensen - Sognefoged i Rødding: (80, 112, 134, 146)

Thranum, C.P. - Købmand i Viborg: (129)

Tolstrup, Christian - Ejer af Hald, ejer af Sødal 1813-1817: (5)

Torp, Aage - Landmand i Knudstrup: (170)

Torp, Jens Pedersen - Husmand i Skræ: (126)

Tørsleff, Elise - Gift med L.K.Willesen, Nørremølle: (110)

Ussing - Landsoverretsassessor, medlem af grundlovgivende forsamling: (37)

Vig, Peder Pedersen - Anders Nyrups svoger, plantør i Hejnsvig: (175)

Vistisen, Jens Christian - Gårdejer i Batum Damsgård: (51, 53, 63, 69, 72, 78, 81, 90, 133)

Wacherhausen, Susanne Margrethe Christophersdatter - Husmandskone i Skræ: (126)

Willesen, Lars Gustav - Ejer af Nørremølle: (110)

Willesen, Laurits Keyser - Ejer af Nørremølle: (109, 110, 111, 113, 114, 115, 117)

Willesen, Laurits Peter - Ejer af Nørremølle: (109)

Willumsen, Andreas - Husmand i Skræ: (135)

Wissing, Fritz Langberg - Ejer af Nørgård: (101, 119)

Wissing, Rasmus - Ejer af Nørgård: (118)

Worre, Rasmus - Lærer i Skræ 1895-1902 (siden i Hvam): (154)

Würtz, Daniel Adamsen - Husmand i Skræ: (126)

Würtz, Jens Jacobsen - Husmand i Skræ: (126)

Würtz, Philip Frederik - Landmand i Haurdal: (130)