Efterlysning

Niels Andersen Nyrup
(1820-1908)


Tilbage

Niels Nyrup ca.1863


Billedet her viser Niels Andersen Nyrup, min farfars far. Det er taget engang i 1860'erne, mens han var gårdmand i landsbyen Batum nord for Viborg.
I mere end 25 år har det været min slægtshistoriske hovedinteresse at samle materiale i arkiverne og mundtlige overleveringer om ham for at kunne skrive hans biografi.

Da jeg i sin tid begyndte at forske i hans forhold, var det for at finde dokumentation for en historie, der blev fortalt om ham blandt hans efterkommere (børnebørn).
Desværre har min forskning ikke båret frugt. Jeg har samlet hundreder af siders kildemateriale om ham fra snart sagt enhver tænkelig offentlig myndigheds arkiver, men intet der har kunne af- eller bekræfte en påstand om, at han mistede alle sine penge, fordi han havde kautioneret for en, der gik fallit. Det skulle have haft en eller anden forbindelse med bryggerivirksomhed i Viborg.

Hvis der er noget om snakken, så er det sket, mens eller kort tid før oldefar i en periode kunne smykke sig med titlen "proprietær" og føle sig som ejer af gården Nørgård, der ligger i Viborg Købstads nordlige udkant på grænsen til Gråbrødre landsogn. Det var i 1884. Omkring årsskiftet 1884/85 måtte han fraflytte denne gård - det er altså stadigvæk uvist hvorfor - for at henslæbe resten af sit liv som fattig husmand på Skræ hede i Thorning sogn.

Jeg har dannet mig en teori, som man kan læse om på disse netsider (se kapitlet "Storhed og fald" i Niels Nyrups biografi), men den er ikke helt tilfredsstillende, og den mangler fast grund.

Er der nogen, der kan hjælpe mig?

Enhver oplysning, der sætter Niels Andersen Nyrup i forbindelse med et bryggeri, et konkurs eller blot en eller anden form for økonomisk misère på Viborg-egnen i 1880'erne, vil være af stor betydning og vil blive modtaget med stor taknemmelighed.
Specielt: Er der nogen, der har kendskab til en eller anden lokalhistorisk artikel (eller måske blot en notits) i Viborg Stifts Folkeblad eller en af de lokale ugeaviser fra begyndelsen af 1990'erne, der nævner Niels Nyrup som en af dem, der mistede penge ved et konkurs i Viborg? En af hans børnebørn har haft et avisudklip liggende - efter sigende med omtrent dette indhold - som desværre er bortkommet.
Ring eller send email til fam.a.nyrup"snabela"privat.dk, hvis du har oplysninger i sagen.

På forhånd tak!

Kristian A. Nyrup