NYRUP-TRÆETS RØDDER


Retur til Nyrup-træet.

Proband:


 1. Niels Andersen (Nyrup).

Forældre:


 1. Anders Nielsen (Nyrup).
  Døbt i Pederstrup 24-5-1790. Død smst. 12-6-1863.
  Gift 1.gang i Nørre Vinge 14-11-1817 med
 2. Johanne Nielsdatter (Møller).
  Født i Nørre Vinge 31-1-1790. Død i Pederstrup 16-7-1842.

Bedsteforældre:


 1. Niels Nielsen (Nyrup).
  Født i Rødding, døbt 2-11-1755. Død i Pederstrup 13-12-1829.
  Gift i Rødding 31-10-1783 med:
 2. Helvig Kathrine Andersdatter (Furbo).
  Født i Rødding, døbt 30-1-1752. Død i Pederstrup 13-6-1834 som aftægtskone hos Anders Nyrup.

 3. Niels Nielsen (Møller).
  Født i Nr.Vinge 25-3-1744. Død smst. 14-6-1813.
  Fæstegårdmand i Nr.Vinge under hovedgården Tjele.
  Gift i Nr.Vinge 6-6-1777 med:
 4. Maren Andersdatter.
  Født i Nr.Vinge 24-1-1751. Død som aftægtskone hos sønnen Anders 9-5-1842.


Oldeforældre:


 1. Niels Nielsen (Nyrup).
  Født i Haubro og døbt 9-4-1724. Død i Rødding og begravet der 11-1-1789.
  Gift 1.gang i Løvel kirke 27-10-1754 med:
 2. Ane Pedersdatter.
  Født i Kistrup, Løvel sogn, o.1724. Død i Rødding 49 år gl., og begravet 15-8-1773.

 3. Anders Nielsen (Furbo).
  Hans fødselsår og alder er ukendt. Hans begravelse er ikke indført i Rødding sogns kirkebog. Derimod er bevaret et skiftebrev efter ham i Sødal godsarkiv, hvoraf fremgår, at han døde i 1777.
  I 1739 nævnes han som tjenestekarl på Sødal (han blev udlagt til barnefader) i Rødding sogns kirkebog. I 1756 fik han af herremanden et jordløst gadehus i livsfæste mod at tjene som skovfoged ved Sødal Skov.
  Han blev 30-12-1744 gift i Rødding med:
 4. Anne Nielsdatter (Brøndum).
  Født o.1714, død i Rødding 71 år gl. og begravet 1785.
  Skiftet efter hende er også bevaret.

 5. Niels Nielsen (Møller).
  Født i Nr.Vinge ca.1703. Død smst., begravet 28-12-1777.
  Fæstebonde i Nr.Vinge under Tjele gods.
  Gift i Vorning 25-10-1742 med
 6. Anne Margrethe Vognsdatter.
  Født i Holm, Vorning sogn ca.1719. Død i Nr.Vinge, begravet 1-3-1807, 94 år gl.
  Hun stod 1755 offentlig skrifte i Nr.Vinge kirke for at have "supprimeret" et barn i sengen - altså ligget det ihjel.

 7. Anders Hansen.
  Født ? o.1723. Død i Nr.Vinge, begravet 26-10-1785.
  Fæstebonde i Nr.Vinge.
  Gift i Nr.Vinge 1749 med:
 8. Anne Jensdatter.
  Født i Nr.Vinge 16-7-1724. Død smst. 19-3-1812.
  Jordemoder.

Tipoldeforældre: 1. Niels Mortensen (Soldmand).
  Født ca. 1682. Død 79 år gl. i Vognsild, begravet i Vognsild 29-11-1761.
  Gift i Hyllebjerg 2-11-1710 med:
 2. Maren Pedersdatter.
  Hun synes at stamme fra Hyllebjerg sogn, men hendes herkomst er ikke undersøgt nærmere. Hun er født o.1686, eftersom hun var 70 år gl., da hun døde i Vognsild og begravedes 18-1-1756.

 3. Peder Poulsen (Munch?).
  Født o.1678. Begravet i Løvel 82 år gl. 1760 på taksigelsesdagen.
  Gårdmand i Kistrup. Fæstebonde på en gård tilhørende Kronen (Ryttergods), der 1717 solgte til Viborgborgeren Mogens Lassen, Sødals ejer købte gården af Mathias Gandorffs husholderske o. 1758. Peder Poulsen nævnes som fæster første gang 1725. Han ses aldrig benævnt Peder Munch, men en søn kaldes næsten altid Jens Munch.
  Gift ?? med:
 4. Birgitte Andersdatter.
  Født o.1688. Begravet i Løvel 73 år gl. 24-5-1761.

 5. Ukendt.
 6. Ukendt.

 7. Niels Andersen (Brøndum).
  Født o. 1676. Begravet i Rødding 76 år gl. 20-2-1752.
  Ingen nærmere oplysninger.
  Gift ?? med:
 8. Helvig ??
  Født o.1687. Begravet i Rødding 83 år gl. 25-11-1770.
  Almissenyder af det Sødalske Legat 1765-70.

 9. Niels Jensen (Møller).
  Født o.1665. Død i Nr.Vinge 17-11-1737 72 år gl.
  Fæster af Nr.Vinge mølle under Tjele gods.
  Gift 1.gang i Aalum 16-4-1699 med:
 10. Anne Nielsdatter.
  Kendes kun fra omtalen ved vielsen. Hun må være død før 1723.
  Niels Møller blev gift 2.gang med Anne Christensdatter, der døde i barselsseng 8-8-1737, 40 år gl.

 11. Vogn Andersen.
  Født ca.1674. Død i Holm, Vorning sogn 63 år gl., begravet 24-12-1737.
  Fæstebonde i Holm under Tjele gods. Skiftet efter ham fra januar 1738 er bevaret i Tjele godsarkiv.
  Han var første gang gift med
 12. Johanne Christensdatter.
  Født o.1691. Begravet i Vorning 9-2-1727.
  Vogn Andersen giftede sig 1727 igen med Kirsten Nielsdatter fra Nørre Vinge Mølle. I 1738 levede 4 børn som det fremgår af det nævnte skifte.

 13. Ukendt.
 14. Ukendt.

 15. Jens Jensen.
  Født o.1658. Død i Nr.Vinge 24-5-1741.
  Fæstehusmand under Tjele.
  Gift med
 16. Karen Sørensdatter.
  Født o.1674-85. Død i Nr.Vinge 25-11-1745.


Tiptipoldeforældre: 1. Morten Nielsen (Blistrup).
  Fødested og -år ukendt. Begravet i Bjørnsholm 7-1-1725.
  Morten Blistrup var fæstebonde under Bjørnsholm (Vitskøl Kloster), gården lå i Munksjørup i Bjørnsholm sogn.
  Morten Blistrups kone er
 2. Ukendt.
  Hun omtales ved børnebørns dåb 1711 og 1713 uden navns nævnelse. Af opkaldelser af børn og børnebørn kan måske sluttes, at hun hed Anne eller Maren Jacobsdatter. Hun var vist tidligere gift med en vis Iver (Nielsen?), idet Niels Iversen (Rytter), der døde i Ullits 1733, havde parrets børn som halvsøskende og eneste arvinger (Lerkenfeldt godsarkiv).

34. - 49.Ukendte.


 1. Niels Simonsen.
  Fødested og -år ukendt. Kendes kun fra datterens vielse, hvor han siges at være fra Svinning i Aalum sogn
  Gift med
 2. Ukendt.

52. - 63.Ukendte.


Til
toppen.