Niels Andersen Nyrups
forældre og søskende

Retur til Nyrup-træets rødder
Retur til Nyrup-træet

Anders Nielsen (Nyrup)
Født i Pederstrup og døbt smst. 24-5-1790. Død smst. 12-6-1863.
Forældre: Fæstegårdmand under Sødal og sognefoged i Pederstrup Niels Nielsen Nyrup og Helvig Kathrine Fuurboe.
Gift 1. gang i Nørre Vinge 14-11-1817 med
Johanne Nielsdatter (Møller)
Født i Nørre Vinge 31-1-1790. Død i Pederstrup 16-7-1842.
Forældre: Gårdmand Niels Nielsen Møller og Maren Andersdatter i Nr. Vinge.
Gift 2. gang i Roum 10-2-1843 med
Ane Marie Jensdatter
Født i Skamris 28-9-1813. Død i Pederstrup 9-3-1887.
Forældre: Gårdmand Jens Pedersen Skamris og Kirsten Andersdatter.

Anders Nyrup overtog faderen fæstegård ("Stendalgaard") 1820, men købte den til selveje 1824. Han overtog også faderens hverv som sognefoged og lægdsmand i Pederstrup, som han bestred 1824-1851. I 1851 solgte han gården til sin næstældste søn Peder Nyrup og levede sine sidste år på aftægt hos ham. Der blev nyopført et aftægtshus ved gården, hvor han og kone og børn af andet ægteskab levede af en ret betydelig formue og de aftægtsydelser, som Peder Nyrup måtte påtage sig ved generationsskiftet.
Kilder: Bl.a. Skifteforretning 1842 efter Johanne Nielsdatter, syns- og taksationsforretning og fæstebrev i Sødal godsarkiv 1820, skøde 1824, skøde og aftægtskontrakt 1851 m.m.

Folketælling 1834 - 1840 - 1845.

ANDERS NYRUPS BØRN

Anders Nyrups børn med Johanne Nielsdatter:
1. Ane Cathrine Andersdatter
Født i Pederstrup 11-2-1819. Død smst. 31-8-1819.
2. Niels Andersen (Nyrup)
Født i Pederstrup 22-8-1820. Død i Skræ 20-8-1908.
3. Peder Andersen (Nyrup)
Født i Pederstrup 12-3-1823. Død smst. 6-1-1892.
4. Else Cathrine Andersdatter (Nyrup)
Født i Pederstrup 27-3-1826. Død smst. 19-8-1900.
5. Ane Marie Andersdatter
Født i Pederstrup 15-3-1829. Død smst. 20-1-1845.
6. "Bitte" Niels Andersen (Nyrup)
Født i Pederstrup 29-10-1831. Død i Løvel 28-4-1876.

Anders Nyrups børn med Ane Marie Jensdatter:
7. Jens Andersen
Født i Pederstrup 31-10-1847. Død smst. 2-3-1849.
8. Jensine Andersdatter (Nyrup)
Født i Pederstrup 6-7 1850. Død i Løvel 22-11 1884.
9. Kirsten Andersen
Født i Pederstrup 6-7-1850. Død smst. 27-4-1853.
10. Jens Andersen (Nyrup)
Født i Pederstrup 26-10-1854. Død i Jels 8-9-1946.