ELSE CATHRINES EFTERSLÆGT

Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet

1. GENERATION

ELSE CATHRINE ANDERSDATTER NYRUP

Else Cathrine Andersdatter (Nyrup)
Født i Pederstrup 27-3-1826. Død smst. 19-8-1900.
Forældre: Anders Nyrup og Johanne Nielsdatter i Pederstrup.
Gift i Pederstrup 15-11-1844 med
Jørgen Jensen (Ladefoged)
Født i Skringstrup, Skals sogn 15-3-1814. Død i Pederstrup 22-9-1877.
Forældre: Gårdmand Jens Jensen og Maren Jørgensdatter, Eriksholm.
(se bror).

J.J.L. var gårdejer i Pederstrup, han købte i 1844 "Risgaard" af gårdmand Jens Christensen. Gården blev 1885 af enken overdraget til sønnen Anders Jørgensen.
(Læs mere om Risgaard og Jørgen og Else Cathrine)

Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet

2. GENERATION

ELSE CATHRINE ANDERSDATTER NYRUPS BØRN

Else Cathrine Nyrups børn med Jørgen Jensen Ladefoged:
1. Jens Jørgensen
Født i Pederstrup 15-9-1850. Død smst. 1-3-1873.
2. Anders Jørgensen
Født i Pederstrup 28-12-1852. Død smst. 23-12-1853.
3. Johanne Jørgensen (Hanne Kallestrup)
Født i Pederstrup 26-1-1855. Død smst. 22-4-1938.
Gift 1. gang i Pederstrup 12-5-1874 med
Christen Nielsen (Nedergaard)
Født i Vrå 16-8-1845. Død smst. 12-6-1884.
Forældre: Gårdmand Niels Christian Christensen Nedergaard og Maren Sørensdatter.
Se bror.
Gift 2. gang i Pederstrup 30-10-1885 med
Niels Nielsen (Kallestrup)
Født i Vrå 14-5-1861. Død smst. 4-7-1945. Forældre: Gårdmand Niels Kallestrup (den Ældre) og Birthe Nielsen.

C.N.N. overtog sin fødegård i Vrå ("Nedergaard") i 1872, dog således at broderen Søren Christian fik en parcel (en trediedel af jorden). Gården kom ved hans tidlige død til overnnævnte eftermand i ægteskab N.N.K., der drev den til 1923, da den yngste søn Ejnar Kallestrup overtog. J.J. (kaldet Hanne Kallestrup) var en central person i Pederstrup sogns åndelige liv. I halvtreds år var hun søndagsskolelærerinde.
4. Anders Jørgensen
Født i Pederstrup 2-12-1857. Død smst. 3-1-1947.
Gift i Pederstrup 22-9-1885 med sin kusine
Ane Marie Pedersen (Nyrup)
Ingen børn.

A.J. var gårdejer i Pederstrup, hvor han overtog fødegården "Risgaard" efter moderen i 1885. Han afstod den i 1912 til sin plejesøn Johannes Mortensen, der var Laust Nyrups svigersøn.
5. Niels Jørgensen
Født i Pederstrup 23-8-1860. Død i Aastrup 26-2-1911.
Gift i Pederstrup 4-8-1885 med
Jensine Marie Jensen
Født i Løvel 27-9-1861 som datter af gårdejer Søren Jensen (Østerby) og Maren Jensen. Død i Kollund 16-2-1932 (på besøg hos sønnen Marius).

N.J. var først husmand og landarbejder på Løvel hede, senere (1907) statshusmand i Aastrup ved Løvel.
6. Maren Jørgensen
Født i Pederstrup 4-11-1862. Død i Gedsted 30-9-1912.
Gift i Pederstrup 2-4-1887 med
Peder Andersen (Porskrog)
Født i Porskrog, Gedsted sogn 12-11-1837 som søn af Anders Pedersen og Kirsten Olesdatter. Død smst. 11-3-1918.

P.A.K. var gårdejer på Gjedsted Mark (Porskrog), hvor han i 1867 havde overtaget gården Kolbækgaard (ca.7 tdr.htk.) efter sin far. Han var enkemand efter Karen Jakobsen (død 2-5-1886), og der var tre børn af dette 1.Ægteskab, der overlevede til voksenalderen. Et års tid efter M.J.s død solgte han gården.
7. Jørgen Jørgensen
Født i Pederstrup 19-12-1865. Død smst. 13-12-1870.
8. Anne Marie Jørgensen
Født i Pederstrup 4-1-1871. Død i Lille Thorup 30-1-1941 (begravet i Ulbjerg).
Gift i Gedsted 1-11 1892 med
Christen Pedersen Madsen
Født i Overlade, Bjørnsholm sogn, 25-9-1868 som søn af gårdmand Lars Christian Madsen og Maren Kirstine Christensen af Overlade. Død i Lille Thorup 12-6-1937 (begravet i Ulbjerg).
Se brorsøn.

C.P.M. var husmand i Lille Thorup 1892-1932, afstod til sønnen Magnus.

Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet

3. GENERATION

ELSE CATHRINE ANDERSDATTER NYRUPS BØRNEBØRN

Hanne Kallestrups børn med Christen Nedergaard:
1. Niels Christian (Niels) Christensen Nedergaard
Født i Vrå 17-9-1875. Død i Fjelsø 11-3-1943 (begravet i Fjelsø).
Gift i Pederstrup 4-10-1901 med
Birthe Kathrine (Birthe) Laugesen
Født i Skringstrup 15-3-1879. Død på Viborg Sygehus 17-6-1966 (begravet i Fjelsø).
Forældre: husmand Jørgen Laugesen og Ane Konradine Johansen af Skringstrup.
Se halvsøster.

N.C.C.N. var gårdejer "Dybdalgård" i Fjelsø 1901-1937, gården blev overdraget til sønnen Jørgen. Han var medlem af Gedsted-Fjeldsø sogneråd i et par perioder og i mange år søndagsskoleleder.
2. Else Cathrine Christensen Nedergaard
Født i Vrå 22-1-1877. Død smst. 11-4-1880.
3. Jørgen Christensen Nedergaard
Født i Vrå 31-10-1878. Død smst. 15-4-1880.
4. Else Cathrine Christensen Nedergaard
Født i Vrå 6-3-1881. Død 22-6-1918 (på Sct.Josephs Hospital i Randers). Begravet i Sdr.Vinge.
Gift 16-4-1915 i Viborg Domkirke med
Christian (Christian) Marius Nielsen
Født i Kerteminde 28-10-1882.
Forældre: Arbejdsmand Knud Nielsen og Bertholine Christensen, Kerteminde.

C.M.N. arbejdede ved landbruget indtil han blev 21 år, hvorefter han uddannede sig som mejerist bl. a. på Pederstrup Andelsmejeri. Han havde herefter arbejde som førstemejerist i Nr. Søby, Løgstrup og på mejeriet Enigheden i Taps, indtil han tog videre uddannelse på Dalum Mejeriskole i 1909. Han fik stillingen som mejeribestyrer i Sdr. Vinge i 1910. Samme år giftede han sig med Hansine Madsen, der døde allerede i 1913 og med hvem han havde en datter.
5. Jørgen Christensen Nedergaard
Født i Vrå 2-9-1883. Død i Viborg 20-1-1972.
Gift i Egvad 30-10-1909 med
Thomasine Marie (Marie) Nielsen
Født i Lønborg 26-9-1883. Død på Århus Kommunehospital 25-12-1956 (begravet i Viborg).
Forældre: gårdejer Niels Ibsen Nielsen og Mette Katrine Sørensen.

J.C.N. tog lærereksamen i Nørre Nissum 1907, var derefter vikar i Sdr.Hjerm 1-9-1907, vinterlærer i Bølling friskole 15-10-1907 og soldat indtil oktober 1908. Han blev 1-1-1909 ansat som enelærer i Donslund. Fra 1-7-1913 var han førstelærer og kirkesanger i Engesvang, hvor han virkede, til han pensioneredes 1-11-1949. Derefter bosatte ægteparret sig Søvænget 20 i Viborg. J.C.N. var en tid vikar i Tange skole og og senere virkede han som løsvikar i Viborgs kommuneskoler. T.M.N. døde på en rejse til Århus i julen 1956. I 1962 afstod J.C.N. huset til datteren Meta og familie og flyttede i lejlighed på Aalborgvej. Han døde på Sct.Ibsgård.
J.C.N. har udgivet sine erindringer: "Erindringer fra et langt liv" (Christensens forlag, Struer 1966).

Hanne Kallestrups børn med Niels Kallestrup:
6. Christen Nielsen Nedergaard Kallestrup
Født i Vrå 8-8-1885. Død i Viborg 28-10-1962.
Gift i Sdr.Rind 10-3-1914 med
Anna Johansen
Født i Nautrup 1-10-1892. Død i Viborg 19-4-1976.
Forældre: banevogter Frederik Johansen og Marie Kirstine Andersen, Middelhede, Rind.

C.N.N.K. arbejdede i sine unge år ved landbruget. I 1913 blev han ansat ved politiet i Viborg. I 1941 udnævntes han til politiassistent, med regnskab, journalføring og personaleforhold som hovedarbejdsområder. Han pensioneredes i 1956.
7. Birthe Marie Nielsen Kallestrup
Født i Vrå 8-7-1888. Død i Overlade 2-12-1976.
Gift i Pederstrup 13-4-1917 med
Laurids Christian (Christian) Madsen
Født i Overlade, Bjørnsholm sogn 27-1-1887. Død i Overlade 22-1-1974.
Forældre: gårdmand i Overlade Mads Christian Madsen og Mette Kathrine Pedersen.
Se farbror.

Efter skolegangen havde L.C.M. plads som medhjælper i Hyllebjerg et års tid, og han havde et ophold på Tommerup Højskole; men ellers var han hjemme og hjalp til på gården det meste af tiden, indtil han i 1918 overtog barndomshjemmet, som faderen havde overtaget i 1886 efter sin far. Han havde ejet den siden 1865. I 1947 afstod ægteparret gården til den ældste datter og svigersøn. De blev boende på gården hos datteren, og de hjalp til så længe kræfter og helbred slog til. B.M.K. levede det sidste årstid på plejehjemmet i Overlade.
8. Niels Samuel (Samuel) Nielsen Kallestrup
Født i Vrå 21-2-1892. Død ??
Gift i Thorsager 4-4-1918 med
Marie Pedersen
Født i Skrejrup 24-5-1897. Død ??.
Forældre: gårdejer Anders Pedersen og Ane Marie Rasmusdatter Sørensen.

S.K. køber i 1918 en gård på knap 4 tdr. hartkorn i Faarup i Thorsager sogn. Gården i Faarup driver ægteparret indtil 1930, da de sælger den til Samuels brodersøn, Kristen Kristensen Nedergaard fra Fjeldsø. Grunden hertil er den, at de skal overtage Maries forældres gård i Skrejrup. Det er en noget større gård på knap 7 tdr. hartkorn.
9. Jensine Marie Nielsen Kallestrup
Født i Vrå 25-2-1895. Død i Sdr.Vinge 24-9-1943.
J.M.N.K. kom efter søsterens død til svogeren i Sdr.Vinge som husbestyrerinde, og her var hun til sin død.
10. Christian Ejnar (Ejnar) Kallestrup
Født i Vrå 13-2-1900. Død ?? 2-6-1981 (begravet i Pederstrup).
Gift i Klejtrup 17-10-1924 med
Dagmar Marie Vorsøe
Født i Roum 17-3-1904. Død ?? 8-2-1988 (begravet i Pederstrup).
Forældre: husmand Jacob Vilhelm Vorsøe og Dorthea Nielsen.

E.K. overtager fødegården "Nedergaard" i Vrå i 1924, som han driver til 1969.
Niels Jørgensens børn med Jensine Marie Jensen:
1. Christen Jørgensen
Født i Vrå 30-8-1885. Død på Viborg Sygehus 30-7-1952 (begravet i Løvel).
Gift 1. gang i Løvel 20-5-1912 med
Kristine Johanne Marie Kristensen
Født i Løvel 2-10-1893. Død smst. 27-6-1926.
Forældre: gårdmand Kristen Kristensen af Løvel og Maren Jensen.
Gift 2. gang i Løvel 11-2-1938 med
Nielsine Kristensen
Født i Skinnerup, Ulbjerg sogn 23-11-1891. Død på Overlund Aldersomshjem 9-12-1968 (begravet i Løvel).
Forældre: gårdejer Niels Kristensen og Ane Mortensen.
Ingen børn.

C.J. var bosat i Skals sogn, overtog 1917 svigerfaderens gård "Stabilgaard" (forpagter) på Løvel Mark. N.K. begyndte som husholderske hos Chr.Jørgensen. I 1954 solgte hun gården til Niels Kvorning.
2. Jørgen Jørgensen
Født i Løvel 24-2-1891. Død smst. 15-7-1969.
Gift i Løvel 22-10-1920 med
Larsine Petrine Lassen
Født i Mollerup, Ørum Sogn, 23-1-1890. Død på Toftegården i Møldrup 25-5-1977 (begravet i Løvel).
Forældre: landmand Christen Lassen og Christine Pedersen.
Ingen børn.

J.J. overtog barndomshjemmet "Torndal" i Åstrup, Løvel sogn, efter moderen i 1918. Han afstod 1948 gården til Anders Kallestrup, hvorefter parret købte hus i Løvel.
N.L. solgte huset i 1972 og levede sine sidste år på plejehjem i Løvel. Parret fik ingen børn, men tog to i pleje.
3. Else Kathrine (Kathrine) Jørgensen
Født i Løvel 18-5-1893. Død ?? o.1982 (89 år gl.)
Gift i Løvel 29-3-1922 med
Thomas Andersen Østergaard
Født i Klejtrup 30-10-1886. Død i Ettrup 21-5-1955.
Forældre: gårdmand Peder Andersen Østergaard og Bodil Thomsen.

T.A.Ø. var gårdejer i Ettrup, Fjelsø sogn, fra 1922. I 1958 afstod enken den til den eneste datter og svigersønnen.
4. Søren Jørgensen
Født i Løvel 18-4-1895. Død smst. 4-10-1984.
Gift i Løvel 31-10-1935 med
Helga Margrethe (Helga) Nielsen
Født i Vindum 6-1-1908.
Forældre: gårdejer og møller Christen Carl Nielsen og Johanne Sørensen Vestergaard af Lille Mølle, Vindum sogn.

S.J. var tromlefører ansat ved Rødding-Løvel-Pederstrup kommune. Bosat i sin moders hus Tinggaden 40 i Løvel.
(Adr.1992: Tinggade 40 Løvel)
5. Jens Jørgensen
Født i Løvel 5-12-1897. Død på Kjellerup Sygehus 13-5-1987 (begravet i Løvel).
Gift i Løvel 9-3-1928 med
Ane Kirstine (Anna) Nygaard Christensen
Født i Løvel By 17-1-1900. Død på ? Sygehus 1-12-1967 (begravet i Løvel).
Forældre: gårdmand Rasmus Christen Christensen og Maren Marie Pedersen af Løvel By.

J.J. var landmand i Løvel. Senere blev han vejmand ved R-L-P kommune til 1972.
6. Marinus Jørgensen
Født i Løvel 16-7-1899. Død ?? (før 1992)
Gift 5-9-1930 af giftefogeden i Rødding (samme dag kirkelig velsignelse i Rødding Frimenighedskirke) med
Ester Fink
Født i Brændstrup 26-3-1906.
Forældre: Gårdejer Olav Kristian Fink og hustru Mette Margrethe Jensen, Brændstrupgård, Gram.

Gårdejer i Kollund, Bov sogn, hvor han i 1930 oevertog en ejendom fra den danske stat. Gården blev afhændet i 1965.
7. Anders Ejnar (Ejnar) Jørgensen
Født i Løvel 20-4-1903. Død ?? (før 1992)
Gift i Laastrup 5-6-1940 med
Ingeborg Vester ??
Født i Skals 6-12-1919.
Forældre: Gårdejer Søren Jensen Vester og hustru Ane Therkildsen, Skals.

A.E.J. var lagerforvalter i Skals (1937). Senere blev han arbejdsmand.
Maren Jørgensens børn med Peder Porskrog:
1. Karen Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 18-7-1888. Død før dåbens publikation.
2. Karen Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 26-12-1889. Død smst. 3-6-1961.
Boede hos sønnen Aksel Dalsgaard.
Gift i Gedsted 8-10-1912 med sit næstsøskendebarn
Niels Dalsgaard
Født i Rødding 4-5-1888 som søn af snedker Laust Dalsgaard og Ane Pedersen Nyrup. Død 19-8-1927 paa Amtsygehuset i Viborg.
3. Jørgen Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 2-7-1892. Død ??
Gift i Gedsted 2-7-1892 med
Anna Margrethe Nielsen
Født i Rønde 2-5-1887.
Forældre: Søren Nielsen og Kirstine Marie Rasmussen, Følle.

J.P.P. var statshusmand i Gedsted (Fjordlyst) 1922, solgte til broderen Chr.Porskrog 1925 og blev senere gårdejer i Navntoft (1930).
4. Else Kathrine Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 14-1-1894. Død ??.
Gift i Gedsted 2-5-1920 med sit næstsøskendebarn
Peder Marius Dalsgaard
Født i Rødding 7-5-1895 som søn af snedker Laust Dalsgaard og Ane Pedersen Nyrup. Død ??.
5. Christen Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 4-6-1896. Død ?? 1-3-1972.
Gift i Brædstrup 21-3-1925 med
Signe Kristine (Signe) Knudsen
Født i Svostrup 23-2-1903 som datter af arbejdsmand Knud Valdemar Knudsen og Nielsine Marie Enevoldsen i Svostrup.
Død ?? 1-11-1956.

C.P.P. var statshusmand "Fjordlyst" i Gedsted, købte af broderen Jørgen i 1925. Landpost fra 1933.
6. Peder Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 2-10-1898. Død 26-12-1898.
7. Peder Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 1-1-1900. Død i Vester Alling 21-10-1927.
Gift i Thorsager 28-6-1921 med
Agnes Nielsen
Født i Skrejrup, Thorsager Sogn 17-7-1897 som datter af husmand Søren Nielsen og Kirstine Marie Rasmussen, Skrejrup. Død ??
8. Johannes Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 6-7-1901. Død ??
Gift i Hvilsager 8-10-1930 med
Anna Kirstine (Anna) Hansen Landkildehus
Født i Estruplund sogn 28-4-1907 som datter af skovfoged (senere statshusmand i Bøjen) Rasmus Hansen og Kristine Kjærsgaard.

Husmand i Lime ved Mørke (1932).
9. Theodor Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 2-1-1904. Død smst. 20-5-1904.
10. Theodor Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 15-5-1908. Død smst. 20-6-1908.
Ane Marie Jørgensens børn med Christen Madsen:
1. Jens Marinus (Jens) Madsen
Født i Lille Thorup 3-8-1893. Død i Odense 14-10-1965.
Gift i Søndersø 30-10-1922 med
Annette Marie (Marie) Christensen
Født på Agernæs Mark, Krogsbølle sogn 17-2-1898. Død i Odense 3-1-1989.
Forældre: Søren Christian Christensen og hustru Anna Andrea Pedersen, Agernæs Mark (Nordfyn).

J.M.M. tog uddannelse som politibetjent og var ansat i København under den såkaldte Påskekrise i 1920. Kort efter er han blevet forflyttet til Middelfart. I 1934 blev han forflyttet til Odense som statsbetjent. Senere ændres betegnelsen til kriminalbetjent. Under krigen 1940-45 var han aktiv for at hjælpe de danske jøder til flugt til Sverige.Da tyskerne tog politiet den 19. september i 1944, blev han også taget med. Han blev ført til Frøslev-Lejren, og her var han til han blev løsladt den 2. april 1945. Han slap for at blive sendt til de tyske koncentrationslejre, som mange af hans kolleger blev det. Parret boede forskellige steder i Odense, senest på Hjallesevej.
2. Laurids Christian (Laurids) Madsen
Født i Lille Thorup 23-10-1894. Død i Aarhus 10-11-1970.
Gift i Sct.Pauls Kirke i Aarhus 29-6-1919 med
Ingeborg Kristine (Kristine) Jensen
Født i Jyderup 25-7-1895. Død i Aarhus 10-6-1971.
Forældre:landm. Hans Peter Jensen og hustru Ellen Kirstine Jørgensen, Jyderup.

L.C.M. kom som ung i lære som snedker i Fjeldsø, hos tømrermester N. Larsen. Læretiden var fra 1910 til 1914, og efter lærlingeårene var han på et højskoleophold på Haslev Højskoles håndværkeraf­deling. Herfra fik han et meget smukt afgangsbevis. Derefter fik han arbejde som snedker og tømrer i Svebølle på Sjælland. Her kom han til at kende en ung pige, som var i huset hos sin søster, mesters kone. Efter brylluppet bosatte parret sig i Schleppegrellsgade i Aarhus. Laurids havde arbejde hos en snedkermester der i byen. Senere flyttede de til Montanagade. Efter kort tid ønskede Laurids at få sin egen virksomhed, og den 1. marts 1921 fik han af Magistraten i Århus udstedt borgerbrev, hvorefter han startede sin egen virksomhed. Først i lejede lokaler. Det var trange tider i starten, men ved flid og sparsommelighed og med hustruens hjælp om aftenen, gik det godt fremad. I 1933 købte han en ejendom med tilhørende værksted i Jægergaardsgade nr. 55. Samtidig fik han et af brancheorganisationen udstedt mesterbrev, og kunne nu kalde sig snedkermester. Laurids var en dygtig mand der kunne sit håndværk. Han fremstillede smukke og gedigne møbler, som f.eks. smukke chatoller i egetræ. Nogle år senere solgte han ejendommen igen, men beholdt værkstedslokalerne på lejebasis, og familien flyttede til Hans Brogesgade 31, hvor de boede til deres død. Laurids fortsatte sit arbejde på værkstedet, også efter at han var blevet ældre; men i de sidste år havde han ikke nogen ansatte til hjælp. Han blev ved hermed efter evne og kræfter indtil han blev syg, og måtte indlægges på hospitalet en måned før han døde. Laurids og Kristine søgte flittigt til kirke i deres sognekirke, Sct. Pauls Kirke, og de var aktive i Indre Missions arbejde, hvor Laurids i en årrække var søndagsskolelærer. Han var i mange år medlem af menighedsrådet.
3. Jørgen Madsen
Født i Lille Thorup 4-6-1896. Død i Roum 28-9-1950 (begravet i Roum).
Gift i Ulbjerg 22-1-1924 med
Johanne Hansen
Født i Store Thorup, Ulbjerg Sogn 11-1-1900. Død i Kibæk, Assing sogn 9-5-1961 (begravet i Roum).
Forældre: husmand og indremissionær Søren Hansen og Jensine Christiansen.

J.M. var gårdejer på Roum Nørremark fra 1924 til sin død. Sønnen Sigfred drev gården videre.
4. Theodor Madsen
Født i Lille Thorup 9-11-1898. Død smst. 3-12-1898.
5. Else Kathrine (Kathrine) Madsen
Født i Lille Thorup 31-10-1900. Død paa Viborg Sygehus 7-1-1924.
Gift i Ulbjerg 1-9-1922 med
Niels Christen Andersen
Født i Lynderup 4-3-1892.
Forældre: husmand Niels Andersen og Ane Marie Jensen.
Ingen børn.

E.C.M. døde af lungebetændelse bare et par måneder inden en forventet fødsel. N.C.A. giftede sig 2.gang i Ulbjerg 25-9-1925 med sin husbestyrerinde Hansine Christensen Fruergaard.
N.C.A. var husmand i Lille Thorup, indtil han solgte ejendommen til Alfred Vorre og flyttede fra egnen.
6. Magnus Theodor (Magnus) Madsen
Født i Lille Thorup 1-6-1903. Død på Møldrup Plejehjem 20-10-1983 (begravet i Ulbjerg).
Gift i Laastrup 29-4-1932 med
Karen Christiansen
Født i Låstrup 3-5-1905. Død på Møldrup Plejehjem 8-6-1982 (begravet i Ulbjerg).
Forældre: gårdejer og sognerådsformand Niels Christiansen og Mette Peder Nielsen, Låstrup.

M.Th.M. var gårdejer i Lille Thorup (fødehjemmet) fra 1932 til 1964, da sønnen Jørgen overtog. Igennem årene var parret meget interesseret i kirkeligt arbejde. I en årrække var Mag­nus medlem af menighedsrådet i Ulbjerg. Ligeledes var han i samfundsbestyrelsen for In­dre Mission i Store Thorup, samt medarbejder ved søndagsskolen i mange år. Han var også i bestyrelsen for Ulbjerg andelsmejeri i en del år. Karen tog ikke del i offentlige hverv. Hun passede hjem og børn og hun var meget glad for sin have og sine blomster.
7. Alfred Christian (Christian) Madsen
Født i Lille Thorup 26-8-1907. Død på Viborg Sygehus 12-9-1990 (begravet i Aalestrup).
Gift i Ulbjerg 23-11-1933 med
Christa Pedersen Gade
Født i Store Thorup, Ulbjerg Sogn, 13-4-1909. Død i Aalestrup 17-6-1997.
Forældre: gårdmand Knud Pedersen og Mette Kirstine Byrialsen.

A.C.M. var landmand i Østerbølle ("Nordgaarden"), som han overtog i 1934. Han var medlem af Østerbølle menighedsråd og skolenævn. I 1972 overdrog parret gården til deres søn Knud Ejvind Madsen, og i 1985 købte de en pensionistbolig i Aalestrup.
8. Marie Kirstine (Marie) Madsen
Født i Lille Thorup 5-4-1910. Død i Klejtrup 5-9-1995.
Gift i Ulbjerg 8-11-1930 med
Alfred Jensen Vorre
Født i Vie, Skals sogn, 11-12-1905. Død i Ulbjerg 11-6-1981 (begravet i Ulbjerg).
Forældre: gårdejer Jens Jensen Vorre og Sørine Sørensen.

A.J.V. var gårdejer i Lille Thorup fra 1930, da de købte ejendommen af svogeren N.C.Andersen. I 1969 overtog sønnen Harry ejendommen og parret flyttede ind til Ulbjerg i et hus, de selv havde bygget. Marie levede sine sidste dage på Klejtrup Hvilehjem.
(Adr.1992: Marie Vorre, pens., Villavej 7 8832 Skals)

Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet

4. GENERATION

ELSE CATHRINE ANDERSDATTER NYRUPS OLDEBØRN


Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet

5. GENERATION

ELSE CATHRINE ANDERSDATTER NYRUPS TIPOLDEBØRN


HANNE KALLESTRUPS OLDEBØRN

NIELS JØRGENSENS OLDEBØRN

ANE MARIE JØRGENSENS OLDEBØRN


Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet

6. GENERATION

ELSE CATHRINE ANDERSDATTER NYRUPS TIPTIPOLDEBØRNHANNE KALLESTRUPS TIPOLDEBØRN


Ejnar Kallestrups oldebørnNIELS JØRGENSENS TIPOLDEBØRN


Kathrine Jørgensens oldebørn


Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet