JENSEN/BAY FRA LØVEL


Generation nr. 1,2,3,4,5
Retur til Nyrup-træet


1. GENERATION

JENSINE ANDERSEN NYRUP

Jensine Andersen (Nyrup)
Født i Pederstrup 6-7 1850. Død i Løvel 22-11 1884.
Forældre: Anders Nyrup og Ane Marie Jensdatter i Pederstrup.
Gift i Løvel 16-2-1875 med
Ole Jensen
Født i Bigum 24-6-1847. Død i Løvel 21-11-1895.
Forældre: Husmand Jens Christian Hansen og Kirstine Marie Jensdatter.
Gift 2. gang i Løvel 14-8-1885 med
Ane Margethe Andersen
Født xxx. Død xxx.
Forældre: Gårdmand Anders Nielsen og Maren Pedersdatter i Løvel.

O.J. var husmand pø Løvel Hede. Ejendommen lod blev nyopført på en hedelod udstykket fra Løvel Østergaard i 1875, som han selv opdyrkede.
Han giftede sig 2.gang i 1885 med , med hvem han havde to børn, der overlevede barnealderen: Jensine, der blev gift med Jens Jensen Finderup - en søn af den yngre Niels Andersen Nyrups steddatter Eva Johansen - og Hans Chr. Jensen, der blev gift med en søster til Jens Chr. Ladefoged.
Enken drev den videre til 1910, da svigersønnen overtog.

Generation nr. 1,2,3,4,5
Retur til Nyrup-træet


2. GENERATION

JENSINE ANDERSEN NYRUPS BØRN

Jensine Nyrups børn med Ole Jensen:
1. Jens Christian Jensen Bay
Født i Løvel 6-4-1875. Død på Randers Købstads Sygehus (St.Mortens sogn) 29-6-1941 (begravet på Østre Kirkegård).
Gift 1. gang i Vorde 16-11-1898 med
Oline Kirstine Tonisen
Født i Hjarbæk 26-2-1876. Død i Viborg 28-11-1908.
Forældre: Gårdmand Toni Jensen og Ane Marie Olesen.
Gift 2. gang i Løgstør 22-7-1910 med
Ane Marie Christensen
Født i Aalborg 18-9-1886.
Forældre: Købmand Chr. Gotfred Christensen og Nielsine Jensen i Vejgaard ved Aalborg.

J.C.J.B. var bestyrer i Rævn, husmand i Sparkjær, senere ejendomsmægler.
Adr.1935: Flintebergsallé 5 Randers. Ved sin død boede han Jordsmonnet 5 i Randers.
2. Anders Jensen
Født i Løvel 6-4-1875. Død 9-3-1879.
3. Anders Jensen
Født i Løvel 11-12-1879. Død 21-11-1895.
Dræbt ved vådeskudsulykke.
4. Ane Marie Jensen
Født i Løvel 26-10-1882. Død 7-5-1883.
5. Dødfødt barn
Dødfødt i Løvel 21-3-1884.

Jensine Nyrups børns halvsøskende (Ole Jensens børn med Ane Margrethe Andersen):
a. Hans Christian Jensen
Født i Løvel 19-6-1886. Død xxx.
Gift i Pederstrup 7-11-1911 med
Maren Marie Jensen Ladefoged
Født i Vrå, Pederstrup 17-12-1889. Død xxx.
Forældre: Gårdmand Thomas Jensen Ladefoged og Boline Sørensen i Vrå.
(se bror)
b. Jensine Kristine Marie Jensen
Født i Løvel 13-2-1887. Død xxx.
Gift i Løvel 25-10-1910 med
Jens Jensen Finderup
Født i Løvel 3-6-1885. Død xxx.
Forældre: Husmand Jens Pedersen Finderup og Eva Johansen i Løvel.
c. Anders Marius Jensen
Født i Løvel 23-5-1890. Død i Løvel 12-9-1903.
d. Anton Jensen
Født i Løvel 17-1-1895. Død i Løvel 14-2-1895.

Generation nr. 1,2,3,4,5
Retur til Nyrup-træet


3. GENERATION

JENSINE ANDERSEN NYRUPS BØRNEBØRN


Jens Christian Bays børn med Oline Tonisen:
1. Ole Bay
Født i Rævn, Taarup sogn 1-9-1899. Død xxx.
Gift i Viborg Domkirke 5-11-1927 med
Marie Kathrine (Marie) Hansen
Født ?? 9-9-1896. Død xxx.
Forældre: xxx.

O.B. var arbejdsmand i Viborg (1928), betonarbejder i Århus (1932- 1939)
Adr: Høgh Guldbergsgade 33, Århus.
2. Thorvald Bay
Født i Rævn, Taarup sogn 18-11-1900. Død xxx.
Gift xxx med
xxx
Født xxx. Død xxx.
Forældre: xxx.

Th.B. var arbejdsmand i Århus (1934)
3. Holger Bay
Født i Sparkjær 1-3-1903. Død 20-9-1986.
Gift i Sparkjær 1-6-1930 med
Anne Marie Christensen
Født i Thårup 4-10-1903. Død ?? 28-8-1992.
Forældre: Gårdejer Chr. Christensen og Jensine ??.

H.B. var gårdejer i Sdr. Ingstrup fra 1929. Han overdrog gården til sin søn Henning.
Som dreng var H.B. en slags plejesøn hos sin grandonkel (faderens morbror) Jens Nyrup. (Adr.1992: Toften 3 (Overlund) 8800 Viborg, tlf.86674790)

Jens Christian Bays børn med Ane Marie Christensen:
4. Ellen Margrethe Ingeborg Bay
Født Løgstør Sønderport, Bakkegaarden 3-8-1910. Død xxx.
Gift i St.Lukas sogn, Århus 7-8-1932 med
Hans Peter Ingolf Nielsen
Født i Skjern sogn 2-5-1902. Død xxx. Forældre: Ugifte Agnes Ingeborg Nielsen og Peder Pedersen.

H.P.I.N. var arbejdsmand i Århus.
5. Verner Bay
Født i Bredgade, Løgstør 29-11-1911. Død xxx.
Gift xxx med
xxx
Født xxx. Død xxx.
Forældre: xxx.
6. Tage Bay
Født Slagterivej, Løgstør 18-1-1913. Død xxx.
Gift xxx med
xxx
Født xxx. Død xxx.
Forældre: xxx.
7. Gunner Bay
Født i Løgstør 6-7-1914. Død 27-10-1916 i Sparkjær.
8. Aksel Bay
Født i Sparkjær 22-3-1916. Død xxx.
Gift xxx med
xxx
Født xxx. Død xxx.
Forældre: xxx.

Generation nr. 1,2,3,4,5
Retur til Nyrup-træet


4. GENERATION

JENSINE ANDERSEN NYRUPS OLDEBØRN


Jens Christian Bays børnebørn:

Generation nr. 1,2,3,4,5
Retur til Nyrup-træet


5. GENERATION

JENSINE ANDERSEN NYRUPS TIPOLDEBØRNJens Christian Bays oldebørn:

Generation nr. 1,2,3,4,5
Retur til Nyrup-træet