NYRUP FRA SKRÆ


Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet


1. GENERATION

NIELS ANDERSEN NYRUP

Niels Andersen (Nyrup)
Født i Pederstrup 22-8-1820. Død i Skræ 20-8-1908.
Forældre: Anders Nyrup og Johanne Nielsdatter.
Gift 1. gang i Rødding 12-1-1849 med
Mette Marie Christensdatter
Født i Batum 16-3-1806. Død smst. 22-2-1869.
Forældre: gårdmand Christen Andersen og Anne Andersdatter i Batum Overgård.
Enke efter ægteskab (Rødding 6-4-1832) med
Peder Christensen Bach
Født i Kistrup, Løvel 1800. Død i Batum 16-3-1848.
Forældre: gårdmand Christen Pedersen og Karen Sørensdatter i Kistrup.
(Plejeforældre: Niels Ingstrup og Else Nyrup)
Gift 2.gang i Løvel 28-5-1869 med
Ane Marie Jensen
Født i Løvel 19-8-1848. Død i Batum 26-8-1876.
Forældre: husmand Jens Christian Jensen Kudsk og hustru Birthe Pedersdatter.
Gift 3.gang i Rødding 27-2-1877 med
Inger Christine (Stine) Jensen
Født i Rødding 30-10-1845. Død på Kjellerup Amtssygehus 23-4-1926 (begravet i Thorning).
Forældre: husmand og smed Jens Nielsen Bech og hustru Ane Kirstine Mathiasdatter.

Niels Nyrup blev gårdejer i Batum ("Duehøjgaard") ved sit første ægteskab i 1849. I 1884 solgte han gården i Batum og købte en større gård ("Nørgård") i Viborg Gråbrødre landsogn. Han ejede den kun fra april til december og handelen kostede ham hele hans formue, hvorefter han måtte skifte "herregården" ud med en langt mindre ejendom på Skræ Hede ("Lyngholm"). Den ejede han fra 1885 til 1907, da han (officielt) afstod ejendommen til sønnerne Anders og Peter Nyrup i forening. Den sidste tid levede han og hustruen på aftægt hos dem, og hans efterlevende enke var ved sin død endnu aftægtskone hos Peter Nyrup i Skræ.

Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet


2. GENERATION

NIELS ANDERSEN NYRUPS BØRN

Niels Nyrups stedbørn (Mette Marie Christensdatters børn med Peder Bach):
a. Anne Kathrine Pedersdatter
Født i Batum 28-6-1832. Død smst. 28-2-1835.
b. Christiane Pedersdatter
Født i Batum 30-6-1834. Død smst. 1-5-1865.
Gift 1. gang i Rødding 1-6-1866 med
Anders Pedersen
Født xxx. Død i Batum 24-5-1861.
Forældre: xxx.
Gift 2. gang i Rødding 5-6-1863 med
Niels Jensen Bach
Født i Bigum xxx. Død i Batum 29-10-1912.
Forældre: Selvejergårdmand og sognefoged Jens Jensen og Karen Laursdatter i Bigum.
Gift 2. gang i Rødding xxx med
Bodil Christiansen
Født i Lindum xxx. Død i Batum 7-7-1901.
Forældre: Skovfoged Hans Christian Hansen og Maren Olesen i Lindum.

Gårdmænd i Batum ("Elmegård"). ...
c. Christen Pedersen
Født i Batum 9-5-1837. Død smst. 14-2-1849.
d. Thomas Pedersen Bach
Født i Batum 2-3-1840. Død smst. 27-12-1897.
Gift 1. gang i Rødding 1-6-1866 med
Henriette Lovise Augusta (Jette) Petersen
Født xxx. Død i Batum 27-7-1871.
Forældre: xxx.
Gift 2. gang i Rødding 15-8-1879 med
Inger Kathrine (Trine) Nielsen
Født xxx. Død i Batum xxx.
Forældre: xxx.

Gårdmand i Batum Søndergaard. ...
e. Anne Kathrine Pedersdatter
Født i Batum 1-1-1843. Død smst. 16-2-1844.
f. Anne Kathrine Pedersdatter
Født i Batum 23-6-1845. Død smst. 20-10-1851.


Niels Nyrups datter med Mette Marie Christensdatter:
1. Johanne Marie Nielsen
Født i Batum 19-7-1852. Død smst. 13-10-1895.

Niels Nyrups børn med Ane Marie Jensen:
2. Mette Marie Nielsen (Marie) Nyrup
Født i Batum 8-5-1870. Død i Silkeborg 3-2-1952.
Gift i Thorning 3-5-1893 med
Jeppe Christensen
Født i Skræ 6-11-1859. Død i Silkeborg 17-2-1938.
Forældre: husmand Jens Christensen og hustru Ane Sofie Jeppesdatter.

J.C. var opkaldt efter sin morfar Jeppe Johansen, Sinding Nedergaard, kaldet "Helle Jepp", der var en kendt person i den tidlige midtjyske vækkelsesbevægelse. Han havde før sit ægteskab erhvervet en lille ejendom i Balle ved Silkeborg, som han mageskiftede med en større i Resdal. Her var han landmand 1894-1917. Derefter blev han cykelhandler i Alderslyst. Ægteparret boede som pensionister på Remstrupvej i Silkeborg. M.N. boede de sidste år af sin enkestand på St.Blichersvej i Silkeborg.
Plejesøn: Thorvald Hamann, der døde af den spanske syge i 1918.
3. Karen Marie Nielsen Nyrup
Født i Batum 28-3-1871. Død smst. 16-4-1871.
4. Anders Nielsen Nyrup
Født i Batum 30-5-1872. Død smst. 6-12-1873.
5. Birthe Marie Jensine Nielsen Nyrup
Født i Batum 10-9-1873. Død smst. 16-1-1874.
6. Andrea Bertholine Jensine Nielsen (Sine) Nyrup
Født i Batum 20-3-1875. Død i på Århus Kommunehospital 14-6-1937.
Gift i Århus St.Pauls 19-10-1902 med
Valdemar Strunge
Født i Dover sogn 10-12-1877. Død i Århus St.Pauls sogn 16-5-1964 (bgr. på Nordre Kirkegård).
Forældre: træhandler Jacob Strunge og hustru Maren Rasmussen.

S.N. havde i sin ungdom modeforretning i Thorning. V.S. var lokomotivfyrbøder, senere lokomotivfører. Han boede til sin død i Heibergsgade 28. Han giftede sig 2. gang i St.Pauls sogn 1939 med Nielsine Gammelgaard Jensen (født 19-4-1897), der af familien også kaldtes "faster Sine". Med hende havde han ingen børn.

Niels Nyrups børn med Inger Christine Jensen:
7. Anders Nielsen Nyrup
Født i Batum 24-1-1878. Død på Kjellerup Amtssygehus 9-6-1970 efter en trafikulykke i Thorning by.
Gift 1.gang i Thorning 17-5-1911 med
Christine Margrethe Duch
Født i Ungstrup 23-10-1890. Død på Kjellerup Amtssygehus 17-1-1916.
Forældre: Landmand i Ungstrup Hans Christian Duch i og hustru Maren Hansen.
(se brorsøn)
Gift 2.gang i Hørup 27-11-1920 med
Ane Kirstine Sørensen
Født i Kousted 19-11-1891. Død i Hvam 22-2-1970.
Forældre: husmand Niels Sørensen og Kirsten Jensen.

A.N.N. var husmand i Thorning Vestermark. Han købte ejendommen i 1911 af den lokale opfinder Niels Fogh. Afstod 1953 ejendommen til sin søn Aksel Nyrup og bosatte sig i et hus i Hvam (v. Kjellerup).
8. Jens Peter Nielsen Nyrup
Født i Batum 19-1-1879. Død smst. 11-6-1880.
9. Jens Peder (Peter) Nielsen Nyrup
Født i Batum 28-5-1880. Død på Kjellerup Amtssygehus 3-2-1962 (begravet i Thorning).
Gift i Thorning 8-5-1916 med
Christine Jacobsen
Født i Thorning Vestermark 21-6-1894. Død på Kjellerup Amtssygehus 26-5-1931 (begravet i Thorning).
Forældre: husmand Johan Jacobsen og hustru Ane Cathrine Christiansen.
(se brorsøn)

J.P.N.N. var landmand i Skræ, hvor han overtog hjemmet i forening med sin bror Anders i 1907. I 1923 overtog han også broderens part. Han afstod 1948 ejendommen til sin søn Niels Nyrup og tilbragte sine sidste år som aftægtsmand hos ham.
10. Ane Marie Kirstine Nielsen Nyrup
Født i Batum 25-10-1881. Død smst. 22-5-1882.
11. Ane Marie Kirstine Nielsen Nyrup
Født i Batum 12-6-1883. Død smst. 5-7-1883.
12. Ane Marie Kirstine Nielsen (Ane) Nyrup
Født i Viborg Graabrødre landsogn 22-7-1884. Død på Kjellerup Amtssygehus 14-7-1916 (begravet i Thorning).
13. Christiane Karoline Nielsen Nyrup
Født i Skræ 1-1-1887. Død smst. 3-2-1888.

Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet


3. GENERATION

NIELS ANDERSEN NYRUPS BØRNEBØRN

Sine Nyrups sønner:
1. Ejnar Strunge
Født i Århus 3-2-1903. Død i Esbjerg d?
Gift i Lyngby 9-3-1935 med
Dagny (Grete) Henriksen
Født på Frederiksberg 14-1-1907. Død d?
Forældre: handlende Jens Peter Henriksen og hustru Elise Augusta Andersen, København F.

E.S. gik i Fjordsgades Skole i Århus og tog realeksamen 1919 og handelsskoleeksamen 1921. Han blev uddannet hos Dansk Andels Kulforretning i Århus og senere forretningsfører først i Arbejdernes Kooperative Virksomheder i Esbjerg og siden i Esbjerg Sygekasse. Han var medlem af Esbjerg Ligningskommission, suppleant til Esbjerg Skatteråd og folkevalgt kommunalrevisor i Esbjerg. G.H. gik i Lyngby Statsskole og tog derefter to års undervisning i sprog og musik. Hun blev uddannet barneplejerske.
(Adr.1969: Skolegade 18 Esbjerg)
2. Sigurd Strunge
Født i Struer 8-1-1906. Død d?
Gift g? med
Kathrine Henriksen Kok
Født f?. Død d?
Forældre: fo?

S.S. var fuldmægtig i Århus.
(Adr.1969: Nattergalevej 11 Århus)
Anders Nyrups børn med Margrethe Duch:
1. Marry Kristine (Marry) Nyrup
Født i Thorning Vestermark 20-2-1912. Død i Thorning 3-8-2014.
Gift i Thorning 15-9-1943 med
Palle Nielsen
Født i Sjørup, Lysgård 11-11-1905. Død i Thorning 12-4-1990.
Forældre: gårdejer Jens Christian Jensen og Jensine Jensen.

P.N. var landmand i "Stenhøjgård", Sjørup. Han overtog fødegården fra forældrene i 1936.
(Adr.1995: Kong Knudsvej 22 Thorning, Kjellerup)
2. Ejnar Nielsen Nyrup
Født i Thorning Vestermark 20-1-1914. Død i Elkjær 5-5-1940.
3. Agnes Margrethe (Grethe) Nyrup
Født i Thorning Vestermark 18-12-1915. Død i Kjellerup 31-7-1979.
Gift i Thorning 3-11-1944 med
Jens Sigurd (Sigurd) Kristiansen
Født i Sjørup, Lysgård 18-5-1908. Død på Kjellerup Sygehus 4-1-1982.
Forældre: husmand Mads Peter Christiansen og Marie Katrine Pedersen Bach.

S.K. var landmand i Sjørup. Han var en tid medlem af Lysgård menighedsråd. I 1979 købte ægteparret hus og flyttede til Kjellerup.
(Adr.1982: Krabbesgade 38 Kjellerup).


Anders Nyrups børn med Kirstine Sørensen:
4. Niels Johannes (Niels) Nyrup
Født i Thorning Vestermark 24-8-1921. Død i Frederiks 26-12-2000.
Gift i Thorning 17-7-1946 med
Anna Helene (Helene) Pedersen
Født i Thorning Vestermark 11-11-1925. Død i Frederiks 14-5-2001.
Forældre: landmand Mads Pedersen og Emma Hansen.
(se brorsøn)

N.N. er gårdejer i Frederiks siden 1948.
(Adr.2000: Nygårdsvej 3 Frederiks, Karup)
5. Jensine (Sinne) Nyrup
Født i Thorning Vestermark 10-8-1922. Død d? ?-?-2016. Begr. Skorup Kirke.
Gift i Thorning 3-11-1943 med
Poul Nielsen Holm
Født i Serup 17-5-1921. Død d? 28-2-2003. Begr. Skorup Kirke.
Forældre: Gårdejer Niels Poulsen Holm og Laura Kirstine Andersen Just i Serup.

P.N.H. var landmand i Grauballe, siden i Skorup.
(Adr.1995: Hedeagervej 35 Skorup, Faarvang).
6. Axel Nyrup
Født i Thorning Vestermark 18-8-1923. Død smst. 16-11-1973.
Landmand i Thorning Vestermark (fødehjemmet) fra 1953.
7. Krista Nyrup
Født i Thorning Vestermark 16-12-1925.
Gift i Thorning 3-9-1949 med
Peter Just Holm
Født i Serup 18-5-1924.
Forældre: Gårdejer Niels Poulsen Holm og Laura Kirstine Andersen Just i Serup.

P.H. var mejerist i Isenvad.
(Adr.1995: a?)
8. Esther Nyrup
Født i Thorning Vestermark 19-1-1927. Død i Thorning 22-12-2016.
Gift i Thorning 12-11-1948 med
Anker Jacobsen
Født i Thorning Vestermark 20-10-1925. Død i Thorning 5-11-2003.
Forældre: bmd. Jacob Jacobsen og Petrea Jensen Christensen.
(se faster)

A.J. var landmand i Thorning Vestermark.
(Adr.1995: Hosekræmmervej 20 Thorning, Kjellerup)
9. Erna Nyrup
Født i Thorning Vestermark 11-2-1928. Død 7-6-2013 (bgr. Thorning).
Gift i Thorning 4-7-1953 med
Christian Valdemar Jensen Hellerup
Født i Vium 30-3-1918. Død 12-12-1981 (bgr. Thorning).
Forældre: gårdejer Jens Michael Jensen Hellerup og Ane Marie Katrine Jensen, Papsøgård.
(se søster)

C.H. var landmand i Papsøgård, som han overtog efter faderen 1951.
(Adr.1995: Ålborgvej 69 Hvam, Kjellerup)
10. Svend Nyrup
Født i Thorning Vestermark 19-8-1929.
Gift g? med
Bente Pedersen
Født i Tapdrup 17-9-1934.
Forældre: gårdejer Martin Pedersen og Martine Vistisen.

S.N. er landmand i Tapdrup ("Skovvang"), han overtog ejendommen i 1956 efter sin svigerfar. Specialarbejder.
(Adr.2000: Tapdrupvej 120 Tapdrup, Viborg)
11. Poul Nyrup
Født i Thorning Vestermark 5-5-1931. Død d? 10-2-1987.
Gift g? med
Inger Søndergaard
Født i Sjørslev f?
Forældre: fo?

P.N. var forstander for Seden Enggård Ungdomshjem.
(Adr.2000: Kildegårdsvej 227, Vollsmose, 5240 Odense NØ)
12. Johannes Nyrup
Født i Thorning Vestermark 6-4-1935.
Gift g? med
Dorthe Johansen
Født på Frederiks Vestermark 29-6-1943. Død ?-?-2019.
Forældre: landmand Daniel Johansen og Ane Kirstine Mundbjerg, Thorning Nørremark.

J.N. var landmand i Thorning Vestermark, flyttede senere til Grønbæk.
(Adr.2000: Præstevangen 7 Grønbæk, 8643 Ans)
Peter Nyrups børn:
1. Niels Christian (Niels) Nyrup
Født i Skræ 17-4-1917. Død på Kjellerup Sygehus 29-12-1998.
Gift i Thorning 12-5-1948 med
Else Margrethe Hellerup
Født i Vium 19-4-1916. Død i Thorning 3-12-2003.
Forældre: gårdejer Jens Michael Jensen Hellerup og Ane Marie Katrine Jensen, Papsøgård.
(se bror)

N.C.N. var landmand i Skræ, idet han overtog fødehjemmet "Lyngholm", senere solgte han jorden fra og blev skovarbejder.
(Adr.1995: Ulvedalsvej 58 Skræ, Kjellerup)
2. Anne Johanne (Anne) Nyrup
Født i Skræ 9-5-1918. Død i Solrød 10-9-2014.
Gift i Solrød 13-7-1952 med
Evald Villy Christensen
Født i St. Stefans sogn i Kbh. 13-7-1901. Død d? ?-?-1974.
Forældre: Msskinassistent Lars Peder Christensen og Maren Kirstine Jensen, Torsgade 16.
Gift 1. gang i Kapernaum, Kbh. 24-1-1926 med
Emma Maja Loretta Mariane Nielsen
Født i St. Stefans sogn i Kbh. 30-7-1904. Død d?.
Forældre: Bagersvend Lars Peter Nielsen og Mariane Thorbøl.
Gift 2. gang ??? med
Ragnhild Anna Karla Nielsen
Født f?. Død d?.
Forældre: ???.
Ægteskabet opløst ved skilsmissedom ved Sjællands Stiftamt 7-6-1952.

E.C. var garagemester på Solbjerg mejeri.
(Adr.2000: Guldspurvevej 4 Solrød Strand)
3. Aage Ingvard (Aage) Nyrup
Født i Skræ 13-6-1919. Død i Blicherparken, Thorning 16-10-2014.
Gift i Thorning 10-11-1945 med
Magda Elisabeth (Magda) Andersen
Født i Thorning Overby 25-8-1926. Død på plejehjem i Sjørslev (bgr. Thorning) 9-12-2014.
Forældre: gårdejer Kristian Andersen og hustru Kathrine Nielsen.

Aa.I.N. var landmand i Thorning Nørremark fra 1945, i Thorning Vestermark fra 1950, husmand og murerarbejdsmand i Kjellerup 1957-63, gårdejer i Thorning Overby 1963-64 (svigerfaderens gård), i Gråskov 1964-1986, nu pensionist i Thorning.
(Adr.2000: Kong Valdemarsvej 12 Thorning, Kjellerup)
4. Gerda Marie (Gerda) Nyrup
Født i Skræ 8-8-1920. Død i Taulov 30-7-2014 (bgr. Herslev).
Gift 26-10-1965 med
Christian Fromberg
Født i Bølling ved Skjern 2-11-1900. Død i Højrup 30-11-1995 (bgr. Herslev).
Forældre: Møller Konrad Fromberg og Kirsten Poulsen i Mejeribyen i Bølling.

K.F. var landmand i Højrup ved Taulov og i 20 år sognerådsformand i Taulov. G.M.N. var husbestyrerinde hos ham i mange år.
(Adr.1995: a?)
5. Martha Kristine Nyrup
Født i Skræ 10-10-1922. Død 25-11-1922.
6. Martha Kristine (Martha) Nyrup
Født i Skræ 24-9-1923. Død på plejehjemmet i Thorning 21-5-2016.
Gift 1.gang i Thorning 17-5-1945 med
Jacob Nielsen Just
Født i Impgård 18-9-1909. Død i Thorning 6-10-1977.
Forældre: gårdejer Laurits Anders (Laust) Nielsen Just og Mette Kirstine Nielsen i Lille Impgård.
Gift 2.gang g? med
Christian Nielsen Just
Født i Impgård 3-5-1910. Død med bopæl i Thorning 11-2-1996.
Helbror til Jacob Just.
Gift 1. gang i Vium 12-7-1935 med
Maren Pedersen
Født i Neder Hvam, Vium 4-11-1909. Død i Neder Hvam 4-10-1981.
Forældre: Landmand Rasmus Pedersen og Ane Marie Jensen i Neder Hvam.
Børn

J.J. var gårdejer i Lille Impgård, hvor han overtog fødegården "Lille Impgård" i 1945.
(Adr.1995: Kong Valdemarsvej 29 Thorning, Kjellerup)
7. Karl Johannes (Karl) Nyrup
Født i Skræ 4-1-1925. Død i Bording 9-3-2009.
Gift g? 21-9-1962 med
Ruth Nielsen
Født i Hauge 16-5-1939.
Forældre: landmand Niels Peter Nielsen og Nicoline Christensen, Hauge.

K.J.N. var lærer i Agerskov, senere Bording.
(Adr.2000: Toften 27, 7441 Bording)
8. Nielsine Kathrine (Sinne) Nyrup
Født i Skræ 12-7-1927. Død i Sjørslev 9-1-2009.
Gift i Thorning 20-6-1953 med
Knud Verner (Verner) Duch
Født i Ungstrup 21-10-1926. Død i Sjørslev 21-9-1990.
Forældre: Landmand i Ungstrup (Harald) Richard Duch og Marie Kirstine Pedersen.
(se faster)

V.D. var landmand i Sjørslev "Bøgely" (Munkeborgvej 3 Sjørslev, Kjellerup) fra 1953.
(Adr.1995: Trekanten 1 Sjørslev, Kjellerup)
9. Ingolf Christian (Ingolf) Nyrup
Født på Kjellerup Amtssygehus 26-4-1929. Død i Skræ 22-12-1929.
10. Kristian Johan (Kristian) Nyrup
Født i Skræ 15-5-1931. Død på Viborg Sygehus 21-3-2003.
Gift i Hørup 30-3-1954 med
Ellen Skottenborg
Født på Pederstrup Mark, Vinderslev 29-6-1933.
Forældre: Gårdejer Johannes Jensen Skottenborg og Anna Marie Madsen på Pederstrup Mark.

K.N. var landmand i Fuglemose. I 1964 købte han "Lysdalgård" i Pederstrup.
(Adr.2000: Hønholtvej 6 Pederstrup, 8620 Kjellerup)

Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet


4. GENERATION

NIELS ANDERSEN NYRUPS OLDEBØRN


Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet


5. GENERATION

NIELS ANDERSEN NYRUPS TIPOLDEBØRNSINE NYRUPS OLDEBØRN

ANDERS NYRUPS OLDEBØRN

PETER NYRUPS OLDEBØRN


Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet


6. GENERATION

NIELS ANDERSEN NYRUPS TIPTIPOLDEBØRNANDERS NYRUPS TIPOLDEBØRN

Niels Nyrups oldebørn:

PETER NYRUPS TIPOLDEBØRN

Aage Nyrups oldebørn:

Generation nr. 1,2,3,4,5,6
Retur til Nyrup-træet