Manden i Nyrup

Retur til Nyrup-træets rødder
Retur til Nyrup-træet

Niels Mortensen (Soldmand)
Født ca. 1682. Død 79 år gl. i Vognsild, begravet i Vognsild 29-11-1761.
Forældre: Fæstebonden Morten Nielsen (Blistrup) og xxx i Munksjørup.
Gift i Hyllebjerg 2-11-1710 med
Maren Pedersdatter
Hun synes at stamme fra Hyllebjerg sogn, men hendes herkomst er ikke undersøgt nærmere. Hun er født o.1686, eftersom hun var 70 år gl., da hun døde i Vognsild og begravedes 18-1-1756.
Hendes navn nævnes ikke i forbindelse med begravelsen i Vognsild kirkebog, så det kan ikke udelukkes, at hun er død et andet sted tidligere, og at Niels Mortensen er gift anden gang. Tvivlen udspringer også af, at da en af sønnerne (ane 8) døbes i Haubro sogn, kaldes Niels Mortensens hustru Karen Pedersdatter. Det kan dog også skyldes en skrivefejl af præsten, eller at denne ikke har kendt forældreparret ret godt. Niels Mortensens omflakkende tilværelse gør problemet særligt vanskeligt.

N.M.S. blev i 1709 trolovet til Maren Sørensdatter, enke efter gårdmand Peder Jacobsen i Hyllebjerg. Hun døde imidlertid inden brylluppet, men Niels Mortensen overtog alligevel hendes afdøde mands fæstegård i Hyllebjerg.
Her boede han til 1717, i årene 1718-1721 var han bosat i Krogstrup, Vester Hornum sogn, i 1724 i "Blegholm" i Nørhaubro, Haubro sogn, fra 1727 til 1740'erne i Nyrup i Gislum sogn som fæstebonde på en gård tilhørende Anders Kjærulf til Bjørnsholm, Sødal m.m..
Ved et par lejligheder har han tilnavnet "Soldmand", hans gård i Nyrup kaldes senere "Soldgården".
Jeg har ikke kunnet opklare, hvad navnet betyder og om han har navn efter gården eller det forholder sig omvendt.
Han tilbragte sine sidste år hos sønnen Peder i Vognsild.

NIELS MORTENSEN SOLDMANDS BØRN

Niels Soldmands børn med Maren Pedersdatter:
1. Morten Nielsen
Født i Hyllebjerg og døbt (ulæseligt) søndag efter trinitatis 1711. Død som 21-årig i Nyrup 13-1-1732 og begravet i Gislum.
2. Peder Nielsen Nyrup
Født i Hyllebjerg og døbt 12-2-1713. Død i Vognsild og begravet 9-11-1783.
Gift 1742 i Vognsild med
Karen Christensdatter
Født i Vognsild? o.1712. Død i Vognsild og begravet 16-5-1785.
Forældre: Gårdmand Christen Pedersen Smed og xxx i Vognsild.

P.N.N. kaldtes Peder Nyrup og blev gårdfæster på Sødals gods i Vognsild efter sin afdøde svigerfar 1742 (fæstebrevet i Sødal godsarkiv indeholder det ældste eksempel på, at et medlem af slægten bliver kaldt "Nyrup").
Sønnen Morten Nyrup overtog gården efter ham.
3. Else Nielsdatter
Født i Hyllebjerg og døbt 24-2-1715. Død xxx.

Skæbne ukendt. En Else Nielsdatter i Nyrup nævnes som gudmoder for en af Peder Nyrups børn i Vognsild i 1751.
4. Søren Nielsen Nyrup
Født i Hyllebjerg og døbt 7-3-1717. Død i Løvel og begravet 6-3-1787.
Gift 1. gang i Løvel 15-10-1756 med
Sidsel Sørensdatter
Født xxx o.1732. Død i Løvel 1771 (i påsken).
Forældre: Gårdmand Søren Jacobsen og xxx i Løvel.
Ingen børn.
Gift 2. gang i Løvel 13-11-1771 med
Kirsten Sørensdatter
Født i Batum, Rødding 1743. Død i Løvel 24-1-1817.
Forældre: Gårdmand Søren Hansen og Anne Andersdatter i Batum.
Gift 2. gang i Løvel 22-7-1787 med
Søren Pedersen
Født i Hauris, Løvel 1756. Død i Løvel 29-10-1839.
Forældre: Gårdmand Peder Jensen Nørgaard og Kirsten Sørensdatter i Hauris.
Gift 2. gang i Løvel 10-3-1820 med
Kirsten Thygesdatter
Født i Hauris 1755. Død i Løvel 8-11-1830.
Forældre: xxx.
Enke efter ægteskab (i Løvel 6-1-1789) med
Thomas Pedersen Braad
Født i Løvel 1760. Død i Løvel 2-10-1819 (selvmord v. hængning).
Forældre: Ugifte Maren Thomasdatter i Løvel og Peder? i Viborg?.
Ingen børn.
Ingen børn.
Ingen børn.

S.N.N. kaldtes Søren Nyrup. Han blev gårdfæster på Sødals gods i Løvel efter sin svigerfar 1756. Både fæstebrev og skiftet er bevaret i Sødal godsarkiv.
Hans enke giftede sig senere med broderen Poul Nyrups stedsøn Søren Pedersen, der overtog gården i Løvel.
5. Poul Nielsen
Født i Vester Hornum og døbt 20-3-1720. Død smst. i sin alders 15. uge og begravet 14-7-1720.
6. Morten Nielsen (Nyrup)
Født i Vester Hornum og døbt 7-9-1721. Død i Rødding og begravet 14-2-1790.
Han kaldtes Morten Nyrup. Han var i mange år tjenestekarl på Sødal, i 1778 fæstede han et jordløst hus af herremanden på Sødal, fra 1785 nød han almisser af det Sødalske Legat.
Han var ugift.
Både fæstebrevet og skiftet efter ham er bevaret i Sødal godsarkiv.
7. Niels Nielsen Nyrup (den Ældre)
(ane nr.8 på anetavlen)
8. Poul Nielsen Nyrup
Født i Nyrup og døbt i Gislum 27-7-1727. Død i Hauris, Løvel sogn, 23-5-1808.
Gift 1. gang 2-11-1759 i Løvel med
Kirsten Sørensdatter
Født xxx o.1716. Død i Hauris, Løvel 1786 (20.S.e.Tr.).
Forældre: xxx.
Enke efter ægteskab (1749 i Skals) med
Peder Jensen Nørgaard
Født xxx o.1705. Død i Hauris, Løvel 1759.
Forældre: Gårdmand Jens Nielsen Nørgaard og xxx i Hauris.
Enkemand efter ægteskab (1741 i Løvel) med
Mette Christensdatter
Født xxx o.1716. Død i Hauris, Løvel 1749.
Forældre: xxx.
Ingen børn.
Gift 2. gang 3-4-1791 i Løvel med
Karen Nielsdatter (Thorsager)
Født i Aastrup, Løvel 1750. Død i Hauris, Løvel (bgr. Pederstrup) 19-6-1817.
Forældre: Gårdmand Niels Pedersen Thorsager og Sidsel Christensdatter i Aastrup.
(se bror)
Ingen børn.

P.N.N. kaldtes Poul Nyrup. Han blev gårdfæster på Sødal gods i Hauris, Løvel sogn, da han 1759 ægtede enken efter Peder Nørgaard i Hauris. Hun døde i 1786 og 5 år senere giftede Poul Nyrup sig 2.gang med Karen Nielsdatter Thorsager fra Aastrup i Løvel sogn.
I Sødal godsarkiv findes Poul Nyrups og Jens Pedersens fæstebreve og en syns- og taksationsforretning i forbindelse med generationsskiftet.

PEDER NIELSEN NYRUPS BØRN

Peder Nielsen Nyrups børn med Karen Christensdatter:
1. Anne Pedersdatter
Født i Vognsild og døbt 21-7-1743. Død i Vognsild og bgr. 26-3-1744.
2. Anne Pedersdatter
Født i Vognsild og døbt 24-1-1745. Død xxx.
Gift xxx i Vognsild med
xxx
Født xxx. Død i Vognsild og begravet xxx.
Forældre: xxx.
3. Morten Pedersen Nyrup
Født i Vognsild og døbt 3-9-1747. Død i Vognsild og bgr. 21-11-1790.
Gift 1788 i Vognsild med
Gertrud Larsdatter
Født xxx. Død i Vognsild og begravet 24-11-1805.
Forældre: xxx.
Gift 2. gang 1791 i Vognsild med
Christen Hansen
Født xxx. Død i Vognsild og begravet 10-11-1805.
Forældre: xxx.
4. Maren Pedersdatter
Født i Vognsild og døbt 1-1-1751. Død xxx.
Gift xxx i Vognsild med
xxx
Født xxx. Død i Vognsild og begravet xxx.
Forældre: xxx.
5. Christen Pedersen Nyrup
Født i Vognsild og døbt 1-1-1755. Død xxx.
Gift xxx i Vognsild med
xxx
Født xxx. Død i Vognsild og begravet xxx.
Forældre: xxx.
Søren Nielsen Nyrups børn med Kirsten Sørensdatter:
1. Sidsel Sørensdatter (Nyrup)
Født i Løvel o.1776. Død i Hvolris, Hersom 7-1-1847.
Gift 1. gang i Løvel 21-10-1800 med
Thomas Sørensen Væver
Født i Løvel 1769. Død i Hvolris, Hersom 4-4-1811.
Forældre: Husmand Søren Jakobsen Væver og Mette Thomasdatter Aaboe i Løvel.
(se brordatter).
Gift 2. gang i Hersom 1-7-1811 med
Niels Jensen (Møller)
Født xxx o.1779. Død i Hvolris, Hersom 26-7-1834.
Forældre: xxx.
Ingen børn.
Poul Nielsen Nyrups stedbørn (Peder Nørgaards børn med Mette Christensdatter):
a. Kirsten Pedersdatter
Født i Hauris, Løvel 1744. Død xxx.
Gift xxx med
Peder Peitersen
Født xxx o.1721. Død i Ingstrup, Rødding 1786.
Forældre: xxx.
Enkemand efter ægteskab (xxx) med
Birgitte Andersdatter
Født xxx o1727. Død i Meilgaard, Rødding 1769.
Forældre:xxx.
b. Anne Pedersdatter
Født i Hauris, Løvel 1745. Død xxx (før faderen i 1759).
c. Birgitte Pedersdatter
Født i Hauris, Løvel 1747. Død i Hauris, Løvel 1747.

Poul Nielsen Nyrups stedbørn (Kirsten Sørensdatters børn med Peder Nørgaard):
d. Mette Pedersdatter
Født i Hauris, Løvel 1750. Død i Rødding 9-11-1824.
Gift 1. gang i Løvel 1773 (4.S.i Adv.) med
Niels Nielsen Nyrup (den Ældre)
Gift 2. gang i Rødding 6-5-1789 i Vognsild med
Peder Nielsen (Thorsager)
Født i Aastrup, Løvel 1759. Død i Rødding 30-4-1836.
Forældre: Gårdmand Niels Pedersen Thorsager og Sidsel Christensdatter i Aastrup.
(se søster)
(Niels Thorsager var bror til præsten Laurits Aastrup i Rødding-Løvel-Pederstrup.)
Gift 2. gang i Rødding 14-4-1826 med
Dorthe Jensdatter (Aaris)
Født xxx o.1778. Død xxx.
Forældre: xxx.
Ingen børn.
Ingen børn.
e. Jens Pedersen
Født i Hauris, Løvel 1753. Død i Hauris, Løvel 18-4-1829.
Gift i Løvel 26-11-1781 med
Birthe (Marie) Christensdatter
Født xxx o.1760. Død i Hauris, Løvel 27-11-1830.
Forældre: xxx.
Ingen børn.

Overtog gården efter sin stedfader, Poul Nyrup.
Gården blev afstået til Kay Hansen fra Batum.
f. Søren Pedersen
Født i Hauris, Løvel 1756. Død i Løvel 29-10-1839.
Gift i Løvel 22-7-1787 med
Kirsten Sørensdatter
Født i Batum, Rødding 1743. Død i Løvel 24-10-1829.
Forældre: Gårdmand Søren Hansen og Anne Andersdatter i Batum.
Enke efter ægteskab (i Løvel 13-11-1771) med
Søren Nielsen Nyrup
Født i Hyllebjerg og døbt 7-3-1717. Død i Løvel og begravet 6-3-1787.
Gift 1. gang i Løvel 15-10-1756 med
Sidsel Sørensdatter
Født xxx o.1732. Død i Løvel 1771 (i påsken).
Forældre: Gårdmand Søren Jacobsen og xxx i Løvel.
Ingen børn.
Ingen børn.

PEDER NIELSEN NYRUPS BØRNEBØRN

Morten Pedersen Nyrups børn med Gertrud Larsdatter:
1. Karen Mortendatter (Nyrup)
Født i Vognsild og døbt 4-1-1789. Død i Vognsild 9-5-1862.
Gift 1. gang 7-4-1806 i Vognsild med
Laust Pedersen
Født xxx o.1771. Død i Vognsild 21-10-1838.
Forældre: xxx.
Gift 2. gang 28-12-1838 i Vognsild med
Anders Thomasen
Født xxx. o.1797 Død i Vognsild 4-7-1874.
Forældre: xxx.
Enkemand efter ægteskab (1828 i Ullits) med
Anne Katrine Thomasdatter
Født xxx o.1805. Død i Ullits 1828.
Forældre: xxx.
Ingen børn.
Ingen børn.

Laust Pedersen overtog gården efter sin afdøde svigerfar og købte den i 1807 til selveje af Balthazar Jelstrup til Hvanstrup.
2. Else Mortensdatter (Nyrup)
Født i Vognsild og døbt 20-2-1791. Død i Vognsild og bgr. 6-3-1791.

Morten Pedersen Nyrups børns halvsøskende (Gertrud Larsdatters børn med Christen Hansen):
a. Dorthe Christensdatter
Født i Vognsild 17-9-1792. Død i Vognsild og bgr. 23-9-1792.
b. Dorthe Christensdatter
Født i Vognsild og døbt 30-10-1796. Død xxx.
Gift xxx i Vognsild med
xxx
Født xxx. Død i Vognsild og begravet xxx.
Forældre: xxx.
c. Hans Christensen
Født i Vognsild og døbt 27-7-1800. Død xxx.
Gift 1832 i Vognsild med
Johanne Christensdatter
Født i Østrup, Vognsild o.1799. Død i Vognsild og begravet xxx.
Forældre: Gårdmand Christen Jensen og Karen Madsdatter i Østrup.

Gårdmand i Havbro.

PEDER NIELSEN NYRUPS OLDEBØRN

Morten Pedersen Nyrups barnebarn:
Karen Mortensdatter Nyrups børn med Laust Pedersen:
1. Dødfødt barn
Dødfødt i Vognsild og bgr. 7-12-1807.