NYRUP-TRÆET

Tilbage
Det er tanken, at Nyrup-træet skal indeholde navne, årstal og datoer, steder og korte biografier for alle efterkommere efter Anders Nielsen Nyrup, der var gårdmand og sognefoged i landsbyen Pederstrup nord for Viborg.

Det klikbare træ ovenfor er svært diskriminerende over for kvindekønnet, for Anders Nyrup havde fem børn, der fik efterkommere: tre sønner og to døtre.
Træet skal imidlertid blot illustrere, hvordan personer med efter- eller mellemnavnet Nyrup grupperer sig, og hvis man støder på en nulevende person med navnet, er det kun en slægtning, hvis det er en Skræ-, Pederstrup- eller Korsø-Nyrup.
Grunden til, at Anders Nyrup er valgt som træets rod, er altså, at alle de Nyrup'er, der tilhører denne slægt, findes blandt hans efterkommere.

I selve efterslægtstavlerne er der ikke gjort forskel på de fem tykkeste grene på Nyrup-træet, som man kan "klatre i" via denne menu:

I følge registerlovgivningen er det ikke uden videre tilladt at samle og videregive personoplysninger om nulevende personer.
Jeg har derfor lavet to versioner af den nyrup'ske efterslægtstavle: en fuldstændig og så vidt mulig opdateret version, som der ikke er offentlig adgang til, og en skrabet version, hvor oplysninger om nulevende slægtninge skønnes at være holdt på det tilladelige minimum, som kan læses af enhver.

Er du interesseret i min fuldstændige samling, så henvend dig venligst personligt (f.eks. via e-mail) med en nøjagtig identifikation, en begrundelse for interessen og eventuelt en beskrivelse af din tilknytning til slægten.

Hvis nogen trods disse foranstaltninger alligevel skulle føle sig krænket, vil jeg naturligvis dybt beklage dette og sporenstregs reducere mængden af oplysninger yderligere, så snart jeg bliver gjort opmærksom på det.

Jeg er selvfølgelig også meget interesseret i at høre nærmere, hvis nogen opdager en fejl eller kender en oplysning, der hvor jeg skriver "?", eller blot kan informere om en nyindtruffen begivenhed.

Blandt de mange, der allerede har bidraget til det omfattende og vanskelige arbejde med at samle informationer om de yngste generationer (dér, hvor arkivalierne svigter), skal ud over min nærmeste familie først og fremmest nævnes Alfred Nedergaard, Erik Madsen, Axel Hartmann og Mine Hornum.

Tak for det!

Jeg arbejder stadigvæk - omend sjældnere - på netsiderne, så man støder nemt på fejl og mangler (fx døde link). De kan altså være tegn på, at nyt er påvej, men ikke færdiggjort!

Duelund, marts 2021
Kristian Andersen Nyrup.