NYRUP FRA PEDERSTRUP


Generation nr. 1,2,3,4,5,6,7
Retur til Nyrup-træet

1. GENERATION

PEDER ANDERSEN NYRUP

Peder Andersen (Nyrup)
Født i Pederstrup 12-3-1823. Død smst. 6-1-1892.
Søn af Anders Nyrup og Johanne Nielsdatter i Pederstrup.
Gift i Pederstrup 21-9-1851 med
Nielsine Lauritsdatter
Født i Thorstrup ved Varde 12-3-1822. Død i Pederstrup 19-4-1891.
Forældre: gårdejer Laurids Nielsen og Mette Jesdatter i Thorstrup.

Peder Nyrup overtog fødegården "Stendalsgaard" i 1851, mens han endnu deltog i den første slesvigske krig (1849-51). Da han kom hjem fra krigen giftede han sig med en søster til skolelærerens kone, der tjente i Stendalsgaard. Han modtog senere erindringsmedaljen for sin krigsdeltagelse. I 1885 afstod han gården til sin ældste søn Laust Nyrup.
Peder Nyrup og hustruen døde med kort tids mellemrum som aftægtsfolk hos sønnen.

Generation nr. 1,2,3,4,5,6,7
Retur til Nyrup-træet


2. GENERATION

PEDER ANDERSEN NYRUPS BØRN

Peder Nyrups børn med Nielsine Lauritsdatter:
1. Anders Pedersen
Født i Pederstrup 15-5-1852. Død smst. 4-4-1858.
2. Johanne Marie Pedersen
Født i Pederstrup 4-6-1853. Død i Foulum 26-12-1929.
Gift i Pederstrup 21-9-1872 med
Søren Christian Nielsen (Nedergaard)
Født i Vrå 16-6-1844. Død i Foulum 17-12-1920.
Forældre: gårdmand Niels Christian Christensen Nedergaard og Maren Sørensdatter.
(Se bror).

S.C.N.N. var håndværker og husmand i Vrå. Han fik en parcel af fødegården "Nedergaard". Omkring 1910 flyttede ægteparret til Foulum, hvor de fik en lille ejendom nabo til datteren og svigersønnen Christian Pedersen. Og her boede de på aftægt hos den yngste søn N.C.Nedergaard. Da denne byttede med sin svoger, var S.C.N.N. død, men J.M.P. flyttede på ham ind på gården, hvor hun døde.
3. Laurids Pedersen Nyrup
Født i Pederstrup 31-10-1854. Død smst. 13-11-1927.
Gift i Løvel 6-11-1885 med
Ane Dorthea Pedersen (Nymann)
Født i Løvel 25-3-1856. Død i Pederstrup 21-3-1916.
Forældre: gårdejer Peder Chr. Pedersen Nymand og Maren Christensen.

L.P.N. var gårdejer i Pederstrup. Han overtog fødegården "Stendalsgaard" i 1885. Han var sognefoged og en tid medlem af Rødding-Løvel-Pederstrup sogneråd. Han afstod 1923 gården til sin datter og svigersøn Petrine og Th. Lyngsø.
4. Mette Pedersen
Født i Pederstrup 31-5-1856. Død i Viborg 9-4-1926 (begravet i Tostrup).
Gift i Pederstrup 6-5-1881 med
Christen Dalsgaard
Født i Bjerregrav 2-8-1858. Død ??.
Forældre: husmand Niels Christensen (Dalsgaard) og Bodil Marie Lauritsen i Bjerregrav.
(Døbt Christen Nielsen, navnebevis 20-1-1906).
(se bror)

C.D. var først tømrer og husmand i Pederstrup, senere slagter i Møldrup og fiskehandler i Viborg.
5. Anders Pedersen
Født i Pederstrup 3-12-1858. Død smst. 29-3-1859.
6. Niels Pedersen Nyrup
Født i Pederstrup 3-12-1858. Død i Møldrup 14-2-1944 (begravet i Roum).
Gift i Rødding 20-10-1885 med
Maren Jensen (Degn)
Født i Rødding 23-5-1858. Død i Møldrup 10-4-1948 (begravet i Roum).
Forældre: Husmand og sognefoged Christen Jensen (Degn) og Abelone Jensen.

N.P.N. var husmand i Pederstrup indtil 1910, da han flyttede til Møldrup. Her ejede han en tid gården "Nyrupsminde", der fik navn efter ham, og som han boede på som aftægtsmand. Han afstod den til Carl Overgaard.
7. Ane Marie Pedersen
Født i Pederstrup 14-10-1861. Død smst. 22-6-1924.
Gift 22-9-1885 med sin fætter
Anders Jørgensen
Ingen børn.
8. Ane Pedersen
Født i Pederstrup 30-3-1863. Død i Rødding 11-9-1925.
Gift 19-4-1887 med
Laurits Dalsgaard
Født i Bjerregrav 14-5-1861. Død på Rødding Mark 14-3-1935.
Forældre: husmand Niels Christensen og Bodil Marie Laustsen.
(se bror)

L.D. var tømrer og husmand i Rødding, han afstod ? gården til sin svigersøn J.C.Bech.

Generation nr. 1,2,3,4,5,6,7
Retur til Nyrup-træet


3. GENERATION

PEDER ANDERSEN NYRUPS BØRNEBØRN


Johanne Marie Nyrups børn med Søren Christian Nedergaard:
1. Nielsine Sørensen Nedergaard
Født i Vrå 25-2-1874. Død i Klejtrup 25-8-1967.
Gift i Pederstrup 21-9-1897 med
Christian Simonsen
Født i Viborg Domsogn 15-5-1872. Død i Hersom 26-2-1923 (begravet i Klejtrup).
Forældre: arbejdsmand Christen Simonsen og Johanne Christensen, Viborg.

Ægteparret fik efter giftermålet en ejendom på Fristrup Hede i Klejtrup Sogn, efter 21 års slid med hedeopdyrkningen overtog de 1918 forpagtningen af Hersom præstegård. Da C.S. døde overtog sønnen S.Chr.Simonsen forpagtningen. I sin enkestand boede N.S.N. først hos Jhs.Overgaards i Ørris, senere hos Hermansens i Klejtrup, derefter igen hos Jhs.Overgaards i Mammen og Klejtrup.
2. Peder Sørensen Nedergaard
Født i Vrå 17-10-1876. Død i Ørum 11-11-1959.
Gift i Tjele 19-5-1899 med
Elisabeth Christensen
Født i Formyre 1-1-1878. Død i Ørum 18-11-1953.
Forældre: bolsmand og sognefoged Hans Christensen (Vesterthylle) og Ane Marie Laursen.

P.S.N. var gårdejer i Formyre. Ægteparret overtog efter giftermålet i 1899 hendes fødegård i Formyre i Tjele sogn. I 1946 overtog sønnen Viggo Nedergaard gården, og de levede en tid som aftægtsfolk hos ham, inden de købte hus i Ørum. Deres sidste år tilbragte de på alderdomshjemmet i Ørum.
3. Maren Marie (Marie) Sørensen Nedergaard
Født i Vrå 26-1-1879. Død på Ørum Nørremark 2-2-1968 (begravet i Foulum).
Gift 30-5-1899 i Pederstrup med
Christian Pedersen
Født i Foulum 12-12-1875. Død i Foulum 15-2-1949 (Begravet i Foulum).
Forældre: husejer Peder Pedersen og Maren Rasmussen.

C.P. var gårdejer i Foulum. Han overtog sin fødegård "Foulum Nedergaard". Senere byttede han ejendom med svogeren N.C.Nedergaard. Husmandsstedet blev afstået til sønnen Søren Chr. Pedersen i 1937, og ægteparret boede som aftægtsfolk i stuehusets ene ende. I 20 år var C.P. medlem af menighedsrådet for IM, og i 2 perioder medlem af Tjele-Vinge sogneråd. M.M.S.N. fulgte med søn og svigerdatter, da de flyttede til Ørum Nørremark, og her døde hun.
4. Anders Sørensen Nedergaard
Født i Vrå 14-4-1882. Død i Sundstrup 7-1-1969 (begravet i Ulbjerg).
Gift 1.gang i Vammen 18-11-1902 med
Christine Laursen (Hvam)
Født i Vammen 3-5-1877. Død i på Viborg Amtssygehus 17-10-1947 (begravet i Roum).
Forældre: smed Peder Laursen Hvam og Maren Andersen.
Ægteskabet opløst ??
Gift 2.gang ?? 1948 med
Ane Marie (Anna) Jørgensen
Født i Nyrup 16-8-1908. Død i Sundstrup 3-12-1970 (begravet i Ulbjerg).
Forældre: husmand Niels Sørensen Jørgensen og Karen Marie Madsen, Nyrup.

A.S.N. fik et husmandssted i Vrå nyopført på en parcel udstykket af fødegården (1902-1910), senere fik han en ejendom i Formyre (1913- 1917), gårdejer i Lund (Roum sogn) (1919), bosat i Sundstrup fra o.1954.
C.L. blev separeret fra Anders Nedergaard og bosat i Vinkel.
A.M.J. var Anders Nedergaards husbestyrerinde. Hun blev dræbt ved en færdselulykke i Sundstrup.
5. Christa Sørensen Nedergaard
Født i Vrå 16-10-1886. Død ??.
Gift i Tjele 25-10-1910 med
Carl Christian Overgaard
Født i Foulum 25-5-1888. Død ??.
Forældre: gårdejer i Karby på Mors Christen Mikkelsen og Ane Kirstine Jensen.
(se bror)

C.C.O. var karetmager i Foulum, senere gårdejer i "Nyrupsminde" i Møldrup 1916-1933, karetmager i Møldrup (1936-1940).
6. Niels Kristian Sørensen Nedergaard
Født i Vrå 13-7-1892 (Døbt i Pederstrup). Død på Viborg Amtssygehus 23-4-1955 (Begravet i Foulum).
Gift i Borbjerg 25-4-1918 med
Ane Marie Johannesen Toft
Født i Borbjerg 18-5-1897. Død ?? 21-9-1973 (Begravet i Foulum).
Forældre: husmand Peder (Peter) Johannesen Toft og Sophie Kirstine (Kristine) Jensen, Damgaardhus.

N.K.S.N. var udlært som både snedker og tømrer. Da forældrene flyttede fra Vrå til Foulum, flyttede han med og boede hos dem. Da han blev gift overtog han forældrenes husmandssted i Foulum. Han arbejdede samtidig som tømrer på Tjele. Senere byttede han ejendom med svogeren Chr.Pedersen og blev gårdejer i "Foulum Nedergaard". Han var medlem af både sogneråd og menighedsråd. N.K.S.N. blev i julen 1953 alvorligt kvæstet ved en bilulykke, og forvandt aldrig sine kvæstelser.
Laust Nyrups børn med Anne Dorthea Pedersen:
1. Peder Christian Pedersen Nyrup
Født i Pederstrup 11-8-1886. Død i Kirke Hyllinge ??-3-1971 (begravet i Skive).
Gift i Skals 12-11-1909 med
Ane Konradine Laugesen
Født i Skringstrup 19-5-1886. Død i Kirke Hyllinge ??-5-1965.
Forældre: Landmand Jørgen Laugesen og Maren Kristensen.
Se halvsøster.

P.C.P.N. var landmand i Skringstrup ved Skals, hvor ægteparret overtog hustruens fødehjem "Bakkegården". I årene 1938-1942 havde de en mindre ejendom i Rødding. Derefter flyttede de til Skive, hvor han var medhjælper i sønnen Donald Nyrups gartnerforretning. De flyttede 1964 til Kirke Hyllinge til sønnen Laurits Nyrup, hvor de døde.
2. Nielsine Pedersen Nyrup
Født i Pederstrup 28-2-1888. Død Slesvigsgade 36 Viborg 25-10-1949 (begravet i Pederstrup).
Gift 6-11-1910 med
Johannes Mortensen
Født i Bystrup, Gedsted sogn 25-10-1887. Død Slesvigsgade 36 Viborg 3-10-1947 (begravet i Pederstrup).
Forældre: murer Jens Mortensen og Karen Olesen.

J.M. var plejesøn hos Anders Jørgensen i Pederstrup, hvis gård - Risgård - hanovertog og ejede fra 1912. Han afstod gården til sønnen Risgaard Mortensen 1947. Han var medlem af menighedsråd m.m.
3. Ane Marie Lauritsen Pedersen
Født i Pederstrup 12-3-1890. Død smst. 23-7-1902.
4. Maren Marie (Marie) Pedersen Nyrup
Født i Pederstrup 5-10-1892. Død smst. 24-11-1943.
Gift i Pederstrup 27-10-1911 med
Anders Møller Andersen
Født i Pederstrup 14-1-1887. Død ??.
Forældre: gårdmand Anthon Andersen og Christiane Pedersen.

A.M.A. var gårdejer i Pederstrup. Han giftede sig 2.gang og flyttede til Aalestrup?.
5. Ane Kirstine (Anne) Pedersen Nyrup
Født i Pederstrup 7-1-1895. Død i Vammen 18-3-1974 (begravet i Pederstrup).
Gift i Pederstrup 6-11-1919 med
Jens Christian Jensen Ladefoged
Født i Vrå 1-5-1891. Død i Vammen 27-8-1978 (begravet i Pederstrup).
Forældre: gårdmand Thomas Jensen Ladefoged og Boline Sørensen.
(se søster)

J.C.J.L. var landmand i Pederstrup ("Kærgård") ??. Han afstod ?? ejendommen til sin datter og svigersøn Erna og P.Th.Pedersen.
6. Petrine Pedersen Nyrup
Født i Pederstrup 31-8-1897. Død på Diakonhjemmet Ålborgvej i Viborg 2-10-1979 (begravet i Pederstrup).
Gift i Pederstrup 20-9-1922 med
Thorvald Kristian Lyngsøe
Født i Rogenstrup, Fiskbæk sogn 14-6-1896. Død på Solgården i Viborg 8-2-1977 (begravet i Pederstrup).
Forældre: husmand Jørgen Christian Jørgensen og hustru Mariane Thomsen.

T.K.L. var gårdejer i Pederstrup efter svigerfaderen Laust Nyrup og indtil 1952, da han afstod gården til sin svigersøn Chr. A. Stougaard.
7. Peder Pedersen Nyrup
Født i Pederstrup 22-2-1901. Død i Testrup 15-2-1973.
Gift i Testrup 21-9-1928 med
Christine Jensen
Født i Gislum 5-12-1891. Død i Testrup 14-4-1975.
Forældre: gårdmand Niels Christian Jensen og Jensine Jensen.

P.P.N. kom til Testrup som bestyrer for enken Christine Jensen, som han senere giftede sig med. Hun var enke efter Kristen Rasmussen Jensen, bolsmand i Testrup, hvis gård han overtog. Der var flere børn af 1.ægteskab.
Mette Nyrups børn med Christen Dalsgaard:
1. Nielsine Nielsen (Dalsgaard)
Født i Pederstrup 19-3-1882. Død ??
Gift i Pederstrup 7-5-1901 med
Karl Heinrich Nykel
Født i Kvols 7-12-1879. Død ??.
Forældre: husmand Kristoffer Nykel og Ane Marie Nielsen.

Slagter i Stoholm o.1902-1917. Slagter i København (1938).
2. Peder Nyrup Nielsen (Dalsgaard)
Født i Pederstrup 2-12-1883. Død smst 4-8-1888.
3. Niels Nielsen (Dalsgaard)
Født i Pederstrup 21-3-1885. Død smst. 28-7-1888.
4. Marius Dalsgaard
Født i Pederstrup 9-2-1888. Død ??.
Slagtersvend i Stoholm (1913).
5. Peder Nyrup Dalsgaard
Født i Pederstrup 8-9-1889. Død i Viborg 10-8-1967.
Gift ?? med
Katrine ??
Født ??.

Ingen børn.
P.N.D. blev først udlært til murer, derefter en tid ved landbruget i Sydamerika, vendte tilbage ved udbruddet af første verdenskrig og blev udlært mekaniker ved Taul i Viborg, privatchauffør i Esbjerg, ansat som kørelærer hos Philipsen & Co i Viborg 1925, fra 1937 til ?? selvstændig kørelærer, derefter isbarejer og endelig påny mekaniker hos Philipsen & Co.
6. Niels Christian Dalsgaard
Født i Pederstrup 31-12-1891. Død ??
Gift i Skive 4-11-1920 med
Dagmar Kirstine Jensen
Født ?? 4-11-1896. Død ??
Forældre: gårdejer af Skive Andreas Jensen og Else Kathrine Christensen.

Murer i Møldrup (1912), bestyrer i Stoholm (1917), Slagter i Møldrup (1924).
7. Ane Marie Dalsgaard
Født i Pederstrup 8-2-1893. Død i Møldrup 18-9-1912.
8. Karen Marie Dalsgaard
Født i Pederstrup 2-8-1894. Død ??
9. Andrea Dalsgaard
Født i Pederstrup 11-5-1896. Død ??
Gift Tostrup 10-11-1918 med
Anker Christian Nielsen
Født i Tornby Sogn, Vennebjerg Herred 3-9-1892. Død ??.
Forældre: gårdmand Niels Peter Nielsen og Anna Larsen af Risdal.

Murer.
Ane Nyrups børn med Laust Dalsgaard:
1. Niels Dalsgaard
Født i Rødding 4-5-1888. Død på Amtsygehuset i Viborg 19-8-1927 (begravet i Gedsted).
Gift i Gedsted 8-10-1912 med sit næstsøskendebarn
Karen Pedersen Porskrog

N.D. var Tømrer/Mekaniker, sen. elektricitetsværksbestyrer i Gedsted. Han havde mekanikerværksted i Gedsted. Han døde af svære forbrændinger efter en benzineksplosion i værkstedet. K.P.P. levede i sin lange enkestand hos hos sønnen Aksel Dalsgaard, der overtog værkstedet.
2. Nielsine Dalsgaard (Nielsine Just)
Født i Rødding 9-5-1891. Død ?? 5-9-1974 (begravet i Tapdrup).
Gift i Rødding 8-8-1917 med
Christian Marius Christensen
Født i Vejrum 15-8-1892. Død på Viborg Sygehus 11-8-1932 (begravet i Tapdrup).
Forældre: gårdmand i Vejrum Laust Christensen og Kirstine Andersen.

C.M.C. var bolsmand i Vejrum, senere på Tapdrup Hede.
3. Peder Nielsen
Født i Rødding 21-6-1893. Død smst. 12-7-1893.
4. Marius Nielsen
Født i Rødding 21-6-1893. Død smst. 6-7-1893.
5. Peder Marius Dalsgaard
Født i Rødding 7-5-1895. Død ??
Gift i Gedsted 2-5-1920 med sit næstsøskendebarn
Else Kathrine Pedersen Porskrog
Født i Gedsted 14-1-1894. Død ??

P.M.D. var tømrer på Valby Gasværk.
6. Marius Dalsgaard
Født i Rødding 16-7-1897. Død i Bjerringbro 18-6-1964.
Gift i Broager 11-9-1927 med
Marie Vilhelmine (Marie) Festersen
Født i Egernsund? 16-12-1905. Død på Viborg Sygehus 24-11-1979 (begravet i Bjerringbro).
Forældre: ??.

M.D. blev udlært som elektriker i Viborg. Han arbejdede flere år på Als, blev 1928 ansat på Bjerringbro elværk, og var fra 1929 selvstændig installatør i Bjerringbro. Firmaet videreføres af sønnen Launy Dalsgaard.
7. Laurits Anton Dalsgaard
Født i Rødding 1-6-1899. Død i Gedsted? 16-11-1970.
Gift i Løgsted 1-12-1929 med
Bertha Marie (Marie) Christensen
Født i Raunstrup, Løgsted Sogn 6-2-1906. Død ?? 21-8-1984.
Forældre: arbejdsmand Anton Christensen og Mette Cathrine Poulsen.

L.A.D. blev udlært til mekaniker hos Brdr.Nielsen, Løgstør. Han blev bestyrer, senere medejer af mekanikerværkstedet i Gedsted 1928-1966. Han var en ledende skikkelse i modstandsbevægelsen i Gedsted under anden verdenskrig.
8. Marie Dalsgaard
Født i Rødding 7-11-1901. Død ??
Gift i Rødding 4-11-1921 med
Søren Eriksen
Født i Tapdrup 3-9-1898. Død ??
Forældre: indsidder Niels Jensen Eriksen og Petrine Kristine Nielsen.

S.E. var gårdejer i Hauris (1921-22), senere på Gullev Mark (1926). Vognmand i Viborg (1932)
9. Nikoline Frederikke Dalsgaard
Født i Rødding 3-12-1903. Død ??
(Smørrebrødsjomfru i Skive 1936-40)
10. Anna Dalsgaard
Født i Rødding 9-3-1905. Død ??.
Gift i Rødding 14-5-1933 med
Jens Christian Bech
Født i Rødding 20-12-1910. Død ??
Forældre: bolsmand Jens Jensen Bech og Kristiane Hansen af Kokholm.

J.C.B. var landmand i Rødding, hvor han overtog svigerfaderens ejendom.
(Adr.1992: Erantisvej 2/206 8800 Viborg).
11. Elna Dalsgaard
Født i Rødding 27-3-1906. Død ??
Gift 1.gang i Rødding 21-10-1931 med
Laust Laursen
Født i Resen Sogn 8-4-1901. Død på Silkeborg Sanatorium 23-2-1937 (begravet i Rødding).
Forældre: gårdejer Jøss Laursen og Ane Kristensen af Hou gaard, Resen Sogn.
Gift 2.gang i Låstrup kirke 5-5-1940 med
Oskar Martinus Christensen
Født i Viborg Søndre Sogn 15-1-1912. Død ??
Forældre: landpost Anton Christensen og Anine Jensen, Skals.

L.L. var præstegårdsforpagter i Rødding.
O.M.C. landpost i Rødding. Enkemand efter Jensine Kirstine Klausen, der døde paa Krabbesholm Sanatorium 12-4-1939.

Generation nr. 1,2,3,4,5,6,7
Retur til Nyrup-træet


4. GENERATION

PEDER ANDERSEN NYRUPS OLDEBØRN


Johanne Marie Nyrups børnebørn
Nielsine Nedergaards børn med Christian Simonsen:
1. Søren Kristian Simonsen
Født i Fristup 2-1-1900. Død i Hersom? 29-7-1985 (begravet i Hersom).
Gift i Vammen 8-10-1926 med
Emma Jacobsen
Født i Vammen 2(21?)-1-1907.
Forældre: Fragtkører Laurits Kristian Jacobsen og Kirstine Marie Sørensen Kistrup, Vammen.

S.K.S. var præstegårdsforpagter i Hersom efter sin far 1923.
(Adr.1992: Skovvænget 1 Bjerregrav).
2. Johanne Marie Simonsen
Født i Fristup 5-7-1902. Død på Viborg Sygehus 28-7-1990 (begravet i Klejtrup).
Gift i Hersom 21-9-1922 med
Johannes Christensen Overgaard
Født i Foulum 1-3-1897. Død i Klejtrup? 21-6-1978 (begravet i Klejtrup).
Forældre: karetmager Christen Mikkelsen og Ane Kirstine Jensen.
(se bror)

J.C.O. var bolsmand i Ørris, Hersom sogn (1922). En tid drev parret hvilehjem i Skaade ved Århus og i Randers. Som pensionister boede de i først i Mammen (1964), siden flyttede de til Klejtrup, hvor de tilbragte deres sidste år.
3. Marie Kristine Simonsen
Født i Fristup 16-6-1904. Død i Fristrup 5-11-1904.
4. Maria Kristina (Maria) Simonsen
Født i Fristup 23-8-1906. Død i Tapdrup? 14-6-1965 (begravet i Tapdrup).
Gift i Hersom 8-11-1928 med
Niels Nielsen (Pind)
Født i Vels, Ørum Sogn 1-2-1905. Død i Overlund 15-10-1982 (begravet i Tapdrup).
Forældre: Husmand Niels Peder Martin Nielsen og Oliva Marie Andersen i Vels.
(se bror)

N.N.P. var landmand på Skovsgård Mark, Tapdrup. Han afstod o.1967 ejendommen til sin søn Vagn Pind, boede derefter et par år hos datteren i Mammen, og fra 1970 på Overlundgården.
5. Elna Simonsen
Født i Fristup 4-6-1909. Død i Klejtrup? 28-2-1964.
Gift i Hersom 23-10-1932 med
Charles Thorvald (Thorvald) Hermansen
Født i Klejtrup Sogn 12-11-1910. Død ??.
Forældre: murer Jens Kristian Hermansen og Ane Marie Nielsen, Hærup.

C.T.H. var udlært snedkersvend. Efter giftermålet boede parret først i Aalestrup, hvor han arbejdede på møbelfabrik (1932), senere købte de snedkervirksomhed i Klejtrup (1938), der senere udvidedes til møbelfabrik.
6. Anna Elisabeth Simonsen
Født i Fristup 2-1-1915. (død før 1949)
Peder Nedergaards børn med Elisabeth Christensen:
1. Hans Kristian (Hans) Nedergaard
Født i Formyre i Tjele Sogn 2-3-1900. Død i Roum 27-3-1981.
Gift i Roum 6-5-1926 med
Olga Nielsen
Født i Roum 21-5-1903. Død i Roum 5-2-1954.
Forældre: gårdmand Søren Christian Nielsen og Mathilde Caroline Laustsine Jensen, Roum.

H.K.S.N. var gårdejer i Roum, hvor ægteparret overtog hendes fædrene gård i 1926.
2. Dagny Nedergaard
Født i Formyre 15-12-1901. Død ??
Gift i Tjele 14-5-1933 med
Niels Christensen
Født i Vammen 15-7-1907. Død i Hammershøj? 4-6-1983.
Forældre: husmand Just Christensen og Johanne Marie Christensen, Vammen.

Ægteparret drev et statshusmandsbrug udenfor Hammershøj. Ved siden af landbruget gik N.C. i dagleje hos naboer og bekendte. o.1973 afhændede de ejendommen og tog ophold i en pensionistbolig i byen.
3. Viggo Nedergaard
Født i Formyre 16-1-1904. Død i Ørum 23-4-1974.
Gift i Tjele 23-7-1933 med
Johanne Marie Bruhn
Født i Rødding, Frøs herred 8-11-1910. Død i Ørum 26-2-1988.
Forældre: gårdejer Asmus Jessen Bruhn og Mette Bothilde Gubi, Hjordkær.

V.N. var landmand i Formyre. Ægteparret overtog hans fødegård i 1946?. I 1973 blev gården solgt til Viborg og Tjele kommuner i forbindelse med udflytningen af Statens Husdyrbrugsforsøg, og de var i gang med at opføre hus i Ørum, da V.N. døde.
4. Johanne Marie (Marie)Nedergaard
Født i Formyre 27-1-1905. Død ??
Gift i Tjele 18-10-1928 med
Jacob Lauritsen
Født i Dunkø, Viskum sogn 3-9-1904. Død ??
Forældre: gårdejer Søren Christian Lauritsen og Maren Christiansen, Dunkø.

J.L. var bolsmand i Hvidding, Vorning sogn, senere Dunkø, Viskum sogn.
(Adr.1992: Stationen 3 Vejrumbro, Tjele).
5. Dødfødt datter
Født og død i Formyre 22-6-1919.
Marie Nedergaards børn med Christian Pedersen:
1. Rasmus Pedersen
Født i Foulum 30-11-1900.
2. Bernhard Pedersen
Født i Foulum 20-8-1903. Død ??.
Gift i Tjele 12-11-1929 med
Klara Hermine Horváth
Født i Wattgasse 61, Bezirk XVI Wien, Østrig 19-12-1910. Død ??
Forældre: stukkatørmedhjælper Johann Horváth og Aloïsia Nory, Mattiotiplatz 6.7, Bezirk XVI Wien, Østrig.

B.P. var bolsmand på Formyre Mark.
3. Mary Augusta Pedersen
Født i Foulum 3-8-1905. Død ??
Gift i Tjele 17-4-1928 med
Søren Nielsen (Pind)
Født i Vels, Ørum sogn, 16-7-1906.
Forældre: husmand Niels Peder Martin Nielsen og Oliva Marie Andersen, Vels.
(se bror)

S.N. var tømrer.
4. Peder Folmer (Folmer) Pedersen
Født i Foulum 18-1-1908.
Gift i Vindblæs 12-4-1940 med
Magda Kirstine Olesen
Født i Vindblæs 2-1-1916.
Forældre: husmand Peder Kristian Olesen og Andrea Moustsen, Vindblæs.

P.F.P. var bolsmand i Rise, Tjele sogn.
(Adr.1992: Lærkevej 16 Tjele)
5. Magnus Pedersen
Født på Foulum Hede 14-6-1910.
Gift i Hvornum 24-11-1932 med
Magda Marie Christensen
Født i Brøndum 31-12-1909.
Forældre: husmand Christen Peter Christensen og Karen Nielsen, Brøndum, Hvornum sogn.

M.P. var bolsmand i Formyre (1935).
(Adr.1992: Søndermarksvej 12/11 Tjele).
6. Johanne Marie Pedersen
Født på Foulum Hede 1-12-1911.
Gift i Tjele 1-2-1935 med
Aage Jensen
Født i Valsgaard by og sogn 15-2-1911.
Forældre: husmand og murer Poul Charles Henriksen Jensen og Kirstine Starup, Fårdal.

Aa.J. var husmand i Fårdal.
7. Søren Kristian Pedersen
Født i Foulum 14-4-1913.
Gift i Skelund 5-11-1935 med
Erna Niella Nielsen
Født på Veddum Mark, Skelund sogn 23-9-1912.
Forældre: husmand og arbejdsmand Christen Nielsen og Marie Nielsen.

S.C.P. var hønseriejer i Foulum, han overtog 1937 fødegården efter sin far, der drev landbrug, medens sønnen gik over til hønseri og gartneri. Senere bosatte ægteparret sig på på Ørum Nørremark.
(Adr.1992: ldm, Tjelevej 7 Ørum)
Anders Nedergaards børn med Christine Laursen:
1. Valdemar Andersen Nedergaard
Født i Vraa 2-3-1903.
Gift 1.gang i Roum 29-7-1930 med
Kathrine Nielsen
Født i Roum 7-11-1908. Død i Lund 14-10-1938 (begravet i Roum).
Forældre: husmand Jens Peter Nielsen og Mette Marie Jensen, Roum Hede.
Gift 2.gang i Vorde 3-12-1940 med
Anna Margrethe (Grethe) Christensen
Født i Vorde sogn 18-2-1919.
Forældre: husmand Martin Christensen og Anna Christina Jensen (fra Kølsen).

V.A.N. var gårdejer i Lund 1930-1958 (overtog efter sin far), derefter i Stordal ved Grønhøj 1958-1961. Bosat Jernbanegade i Fredriks til 1975, derefter i Asmildparken.
(Adr.1992: Odshøjvej 76 8800 Viborg, tlf.86672967).
2. Johanne Marie Nedergaard
Født i Vraa 3-10-1904.
Gift ?? 25-10-1932 med
Niels Richard (Richard) Andersen
Født i Almind 1-3-1908. Død i Ørris? 7-10-1984 (begravet i Hersom).
Forældre: landmand Emil Andersen og Anna Marie Poulsen.

N.R.A. var bolsmand i Ørris, Hersom sogn 1932.
3. Søren Kristian Nedergaard
Født i Vraa 14-4-1907. Død ?-3-2000.
Gift i Resen 19-5-1933 med
Sigrid Nielsen
Født ?? 2-8-1911.
Forældre: Anton Jacob Nielsen og Oline Albertsen.

(Adr.2000: Anemonevej 29, Roum)
4. Alfred Nedergaard
Født i Vraa 21-7-1908.
Gift ?? 20-10-1944 med
Anna Kristine Andersen
Født i Ulsted 15-2-1920.
Forældre: fodermester P. Andersen og Henriette Jensen.

A.N. var gårdejer "Liseborg" i Rødding 1950. ... Pensionist i Engelsborg ved Viborg.
(Alfred Nedergaard har selv forsket i Nyrup-familiens historie. Han har beredvilligt stillet sit materiale til rådighed, og han er kilde til mange oplysninger specielt om Nedergaard-grenen. Fra farmoderen har han kunnet videregive mundtlig overlevering helt tilbage fra krigen i 1864.)
5. Ida Hansine (Ida) Nedergaard
Født i Vraa 26-9 el.10??-1910.
Gift ?? 26-10-1934 med
Anders Bernhard (Bernhard) Østergaard
Født i Kvosted, Løgstrup 4-7-1901. Død i Kvosted? 9-9-1982.
Forældre: Jens Østergaard og Johanne Sørensen.

A.B.Ø. var gårdejer Kvosted ved Løgstrup 1932. Vognmand fra 1930-50. I.H.N. var formand for Husmoderforeningen.
6. Marie Nedergaard
Født i Formyre 31-3-1913.
7. Hans Peter Nedergaard
Født i Formyre 7-7-1914.
Gift ?? 24-9-1949 med
Kathrine Nielsen
Født ?? 23-5-1920.
8. Anders Christian (Christian) Nedergaard
Født i Formyre 11-4-1917.
Gift ?? 18-11-1942 med
Dagmar Madsen Hesselholt
Født ?? 24-8-1916. Død ?? ?-4-1997.

A.C.N. var gårdejer "Vanddalsgård" (Gl.Randersvej 127 Viborg), han afstod til sønnen 1-7-1987.
(Adr.1997: Østervænget 19, Overlund.)
9. Ejnar Kristian (Ejnar) Nedergaard
Født i Lund, Roum sogn 29-6-1919.
Gift ?? 31-10-1948 med
Kathrine Pedersen
Født ?? 14-8-1926.
Forældre: Johannes H. Pedersen og ?? Vindum.

E.K.N. er gårdejer (Vindumvej 153 Brandstrup), overtog gården 1-11- 1956 fra Peder Sall Pedersen.

Anders Nedergaards børn med Anne ?:
10. Aksel Nedergaard
Født ?? 25-4-1949. Død ?? 17-2-1969 efter motorcykelulykke (begravet i Ulbjerg).
Gift ?? med
Elsebeth ??
11. Johanne Marie Nedergaard
Født ?? 1950.
Gift ?? med
Kurt Pedersen
??

Bosat i Ørslevkloster (1970).
Christa Nedergaards børn med C.C.Overgaard:
1. Henry Christian Overgaard
Født i Foulum 31-8-1911.
Gift i Tostrup Kirke 8-9-1936 med
Ane Sigaard Møller
Født ?? 6-1-1912.
Forældre: ??.

Arbejdsmand i Møldrup.
2. Johannes Severin Overgaard
Født i Foulum 16-12-1912.
3. Anna Kirstine Overgaard
Født i Foulum 9-7-1914.
Gift i Roum 9-7-1939 med
Kristian Jensen Pedersen
Født i Sønderup sogn, Aalborg amt 26-6-1908.
Forældre: bolsmand Peder Christian Pedersen og Mette Kathrine Jensen, Sønderup.

K.J.P. var købmand i Aars.
4. Lydia Hilda Overgaard
Født i Foulum 6-12-1915.
Gift i Roum 1-11-1936 med
Karl Rikard Giversen
Født i Bjerregrav 6-2-1913.
Forældre: gårdejer Laurits Jensen Giversen og Kirstine Laustsen, Møldrup.

K.R.G. var fodermester i Store Nustrup, Nustrup Sogn, Haderslev Amt (1936).
5. Martha Nyrup Overgaard
Født Møldrup Mark 7-5-1921.
Gift i Roum 1-12-1940 med
Niels Møller Hald Jensen
Født i Hvam 1-10-1917.
Forældre: vejarbejdsmand Jens Jensen og Inger Marie Pedersen, Hvam Stationsby.

N.M.H.J. var slagtermester (1940).
Niels Kristian Nedergaards børn med Ane Marie Toft:
1. Emma Kirstine Nedergaard
Født i Foulum 24-2-1919.
Gift i Tjele 9-8-1942 med
Aksel Mose Larsen
Født i Holstebro 7-5-1919.
Forældre: arbejdsmand Peder Mose Larsen og Severine Petrine Danielsen, Holstebro.

Mekaniker i København (1955).
2. Signe Johanne Nedergaard
Født i Foulum 31-8-1921.
Gift ?? med
?Horwath

Maskinsnedker i Silkeborg (1955).
3. Søren Kristian Nedergaard
Født i Foulum 14-5-1923. Død smst. 7-6-1923.
4. Peter Toft Nedergaard
Født i Foulum 14-5-1923.
Gårdejer i Lee (1955).
5. Søren Christian Nedergaard
Født i Foulum 13-11-1929.
Mekaniker i Silkeborg (1955)
6. Robert Johannes Nedergaard
Født i Foulum 29-6-1934.
Soldat 1955.
Laust Nyrups børnebørn
Peder Chr. Nyrups børn med Ane Konradine Laugesen:
1. Lavrits Pedersen Nyrup
Født i Skringstrup 9-2-1911. Død i Kirke Hyllinge? 4-7-1981.
Gift i ?? 8-11-1942 med
Gerda Rasmussen
Født i Skellebjerg 18-11-191?.
Forældre: Hanne og Rasmus Rasmussen.

L.P.N. blev diakonuddannet på kolonien Filadelfia. Fra 1953 forstander på koloniens plejehjem Solvang ved Kirke Hyllinge. Pensioneredes i 1974 og flyttede til Dianalund.
(Adr.2000: Solparken 17, st. tv, 4293 Dianalund)
2. Jørgen Marius (Marius) Pedersen Nyrup
Født i Skringstrup 10-8-1914. Død i Viborg? 16-8-1974.
Gift i Rødding 27-8-1938 med
Anne Margrethe (Grethe) Lüdemann Madsen
Født i Sct.Johannes sogn, Århus 21-12-1912.
Forældre: arbejdsmand Niels Madsen og Antoinette Lüdemann.

J.M.P.N. er uddannet på Diakonskolen i Århus, 1-1-1949 kordegn i Lemvig. 1-12-1952 kordegn ved Viborg Domkirke.
(Adr.2000: H.C.Andersensvej 32, st. tv, 8800 Viborg)
3. Ane Dorthea Pedersen Nyrup
Født i Skringstrup 21-8-1916. Død smst. 13-2-1917.
4. Donald Pedersen Nyrup
Født i Skringstrup 23-12-1918. Død i Skive? 29-2-1988.
Gift i Skive? 21-10-1941 med
Erna Bach
Født i Skive 29-11-1918.
Forældre: Marie og Niels Bach.

D.P.N. var gartneruddannet, han havde i mange år såvel drivhuse som blomsterforretning i Skive (Enghave Norgrdsvej 116).
(Adr.2000:Vestervænget 12B, 1. th, 7800 Skive)
5. Anne Dorthea Pedersen Nyrup
Født i Skringstrup 31-3-1920. Død smst. 7-5-1920.
6. Arne Pedersen Nyrup
Født i Skringstrup 1-8-1921. Død i Timring 18-8-1991.
Gift i Holstebro 14-7-1951 med
Helene Hansen
Født i Holstebro 19-2-1925.
Forældre: landmand Marius Hansen og Marie Hansen.

A.P.N. dimissionerede fra Nr.Nissum Seminarium 1953 og blev lærer i Vandborg samme år, derefter aspirant i Vildbjerg 1954, førstelærer ved Timring Skole 1955 og skoleinspektør 1970.
(Adr.2000: Skrænten 4B, 7480 Vildbjerg)
7. Lydia Pedersen Nyrup
Født i Skringstrup 26-11-1923. Død ?? o.1997-98
Sygeplejerske på kolonien Filadelfias plejehjem Solvang ved Kirke Hyllinge 1954-1975. Derefter ansat på gerontopsykiatrisk afdeling på kolonien Filadelfia indtil maj 1984. Ugift.
(L.Nyrup har været overordentlig hjælpsom i forbindelse med opsporingen af de (for mig og Skræ-Nyrupperne) ukendte slægtninge. Jeg skylder hende stor tak for at have reageret på opfordringen til at bidrage til mit Nyrup-Slægtsarkiv.)
(Adr.1992: Lundtoftevej 21A 4293 Dianalund, tlf. 58264591)
8. Elisabet Pedersen (Lisbet) Nyrup
Født i Skringstrup 9-1-1926. Død ?? o.1996-97.
Gift ?? 7-5-1946 med
Aksel Kiilerich
Født i Aulum 6-10-1921.
Forældre: Laurits Kiilerich og ??.

A.K. er gartneruddannet, han havde såvel gartneri som forretning til 1962, derefter blev han kirkegårdsleder ved Aulum kirke.
(Adr.1992: Sønderagervej 64 7490 Aulum, tlf.??)
Nielsine Nyrups børn med Johannes Mortensen:
1. Jens Luther Mortensen
Født 13-9-1911. Død 21-12-1911.
2. Anna Marie (Marie) Mortensen
Født i Pederstrup 14-11-1912.
Gift i Pederstrup 6-11-1935 med
Niels Iversen Møller
Født i Roum 11-11-1909. Død i Møldrup? 14-10-1991 (begravet i Roum).
Forældre: landmand Jens Nielsen Møller og Eline Iversen.

Parret købte "Nyrupsminde" på Møldrup Mark i 1933 af Karl Overgaard? (gården er opkaldt efter Niels Pedersen Nyrup, der havde aftægt af gården). Gården solgtes 1969 til Møldrup kommune. N.I.M. var formand for Indre Missions samfund i Møldrup og en tid medlem af menighedsrådet.
(Adr.1992: Hobrovej 3 Møldrup 9632 Møldrup, tlf. 86691601)
3. Anna Dorthea (Anna) Mortensen
Født i Pederstrup 22-4-1914.
Ugift, bosat i Viborg.
4. Jens Luther Mortensen
Født i Pederstrup 23-11-1915.
Gift ?? med
Sigrid ??

J.L.M. var gårdejer i Sædding og forstander... S.M. sygeplejerske ...
5. Arent Mortensen
Født 12-2-1919.
Gift 1.gang ?? 25-7-1947 med
Aavel Johanne Kjær
Født i Vinding, Ringkøbing amt, 24-4-1921. Død i Aars 9-3-1950 (begravet i Pederstrup).
Forældre: indremissionær Peder Vad Kjær og Andersine Pedersen.
Gift 2.gang ?? 12-10-1951 med
Ester Hjort
Født i Grauballe 11-12-1921.
Forældre: gårdejer Søren Hjorth og Gertrud Poulsen.

A.M. blev student i Rønde 1940, cand.teol. 1948, hjælpepræst Aars-Haubro 31-12-1948, kaldskapellan Ølgod-Strelluf 25-10-1950 (stillingen forandret til residerende kapellan 12-6-1961) og var residerende kapellan i Vejgaard fra 24-2-1962 til 1972.
6. Karl Nyrup Mortensen
Født i Pederstrup 27-8-1920.
Gift ?? med
Agnes ??
??

Overgartner.
(Adr.1992: Tjørnevej 6 Dianalund, tlf. 58264745)
7. Morten Risgaard Mortensen
Født i Pederstrup 11-7-1922.
Gift ?? med
Mathilde Klaris
Født i Rødding 18-11-1915.
Forældre: husmand Anders Klaris og Nielsine Nielsen.

Gårdejer i Pederstrup (fødegården "Risgaard") i 1947. Kirkegårdsgartner i Hurup. Sømandsmissionær.
Ane Kirstine Nyrups børn med Jens Christian Ladefoged:
1. Boline Dorthea Ladefoged
Født i Pederstrup 9-11-1920. Død smst. 27-11-1920.
2. Erna Edith Ladefoged
Født i Pederstrup 27-4-1922. Død smst. 30-11-1922.
3. Erna Boline Ladefoged
Født i Pederstrup 25-5-1924.
Gift ?? med
Peder Thorkild Pedersen
Født i Skals 14-10-1918. Død ?? 27-11-1989 (begravet i Pederstrup).
Forældre: Anton Pedersen og ??.

Landmand i Pederstrup (hustruens fødegård "Kærgaard") juli 1951. Sognefoged 1961-1970, medlem af menighedsråd og brugsforeningens bestyrelse.
(Adr.1992: Kløverparken 16B Tjele, tlf. 86699090).
4. Edith Dorthea Ladefoged
Født 22-5-1926.
Petrine Nyrups børn med Thorvald Kristian Lyngsøe (IV.36):
1. Laurids Nyrup Lyngsø
Født 13-9-1923.
Gift i Sunds 24-3-1948 med
Else Marie Thomsen
Født ??. Forældre:??.

Forstander i Randers. ??
(Adr.2000: Hampehaven 15 ?? Randers)
2. Anna Margrethe (Anna) Lyngsø
Født i Pederstrup 2-8-1925.
Gift i Pederstrup 20-10-1949 med
Jens Peter Thestrup
Født i Klarisgaard 19-6-1917.
Forældre: gårdejer Niels Thestrup og Marie Laursen, Klarisgaard.

Gårdejer, overtog Klarisgaard efter faderen i 1950.
3. Jørgen Christian Lyngsø
Født 25-11-1928.Død 10-1-1929.
4. Inga Marie Lyngsø
Født 11-5-1930.
Gift i Pederstrup 27-10-1951 med
Christian Andreassen Stougaard
Født i Øls 3-8-1923.
Forældre: gårdejer Kristian Stougaard og Nielsine Andreasen, Øls.
(Se søster)

Parret overtog I.M.L.s fødegård "Stendalsgaard" i Pederstrup 1952.
5. Christian Lyngsø
Født 16-8-1931.
Repræsentant i Herning/Ikast?
Peder Pedersen Nyrups datter med Christine Jensen:
1. Drude Dorthea Nyrup
Født 22-9-1933.
Dim. Ranum 1955, 1-7-1955 timelærerinde i Aalestrup.
Mette Nyrups børnebørn
Nielsine Dalsgaards børn med Karl H. Nüchel:
1. Manny Marie Nykel
Født i Stoholm 24-3-1902.
2. Elna Kirstine Nykel
Født i Stoholm 16-9-1904.
3. Sigrid Magda Nykel
Født i Stoholm 23-8-1906.
4. Gerda Emilie Nykel
Født i Stoholm 15-1-1908: Død smst. 18-4-1909.
5. Niels Kristian Nykel
Født i Stoholm 17-2-1909.
6. Gerda Emilie Nykel
Født i Stoholm 4-10-1910.
7. Viola Margrethe Nykel
Født i Stoholm 3-12-1911.
8. Heinrich Georg Nykel
Født i Stoholm 6-4-1913. Død smst. 14-7-1913.
9. Henny Nykel
Født i Stoholm 3-3-1917.
Niels Kristian Dalsgaards børn med Dagmar Kirstine Jensen:
1. Else Grethe Dalsgaard
Født i Møldrup 26-8-1924.
Andrea Dalsgaards børn med A.C.Nielsen:
1. Niels Kristian Nielsen
Født i Møldrup 3-10-1919.
Ane Nyrups børnebørn
Niels Dalsgaards børn med Karen Porskrog:
1. Robert Dalsgaard
Født i Gedsted 20-7-1913.
2. Axel Dalsgaard
Født i Gedsted 14-12-1914.
Gift i Ulbjerg 17-5-1942 med
Anna Larsen Forsingdal
Født i Gedsted 6-2-1914.
Forældre: mejeribestyrer Peter Julius Larsen Forsingdal og Mette Oline Sørensen Troels.

A.D. var mekaniker i Gedsted. Han overtog værkstedet efter sin far og gik siden i kompagniskab med farbroderen Laust Anton Dalsgaard.
3. Aage Dalsgaard
Født i Gedsted 17-2-1916.
4. Marie Dalsgaard
Født i Gedsted 7-2-1917.
Gift i Gedsted 12-5-1940 med
Svend Hessel Andersen
Født i Billund, Grene Sogn, Ribe Amt, 31-3-1912.
Forældre: gårdejer Jens Hessel Andersen og Marie Magdalene Kristensen, Grene Sogn.

Assistent i Høje Taastrup Sogn,
5. Anna Dalsgaard
Født i Gedsted 13-12-1918.
Gift i Gedsted 2-11-1940 med
Jens Kristian Pedersen
Født i Bystrup, Gedsted Sogn, 30-10-1915.
Forældre: madrasarbejder Johannes Marinus Pedersen og Anna Mette Graarup, Gedsted.

Snedkersvend.
6. Johannes Dalsgaard
Født i Gedsted 9-10-1920.
Gift ?? 1-4-1945 med
Rigmor Lauge

J.D. er udlært til snedker 1940 hos P.M.Saugbjerg, Fandrup. 1940- 1942 var han på Haslev Håndværkerhøjskole, derefter svend hos Skaarup i Viborg. Han overtog sin virksomhed (Johs.Dalsgaard, tømrer og snedkerforretning, Aggersund) i 1954.
J.D. har haft mange lokale tillidshverv og har været både brandmand,brandfoged og brandforsikringsmand.
7. Peter Dalsgaard
Født i Gedsted 29-12-1921.
Gift i Skals 28-7-1947 med
Else Marie Andersen Leth
Født i Skringstrup 19-5-1926.
Nielsine Dalsgaards børn med C.M.Christensen:
1. Robert Christensen
Født på Tapdrup Mark 24-12-1918. Død smst. 22-3-1919.
2. Robert Anker Christensen
Født på Tapdrup Mark 8-1-1920. Død ?? 18-3-1940 (begravet i Tapdrup).
3. Anny Christensen
Født på Tapdrup Mark 18-9-1921.
Gift ?? med
?? Nielsen
(i Løgstrup)
4. Olga Christensen
Født på Tapdrup Mark 2-1-1928. (i København)
5. Mitha Christensen
Født på Tapdrup Mark 16-1-1932. (i København)
Marius Dalsgaards søn med Marie Festersen:
1. Launy Dalsgaard
Født i Bjerringbro 29-3-1936.
Gift ?? med
Elin ??

L.D. er el-installatør i Bjerringbro. Han gik i kompagniskab med faderen og overtog senere virksomheden.
Laurits Anton Dalsgaards søn med Birthe Marie Christensen:
1. Lilly Dalsgaard
Født i Gedsted 31-8-1930.
2. Knud Dalsgaard
Født i Gedsted 13-5-1932.
Bosat i Canada (1970).
3. Niels Kai Dalsgaard
Født i Gedsted 16-12-1934. Død smst. 10-7-1951.
4. Jytte Dalsgaard
Født i Gedsted 9-4-1936.
5. Lis Dalsgaard
Født i Gedsted 2-5-1939.
6. Ellen Dalsgaard
Født i Gedsted 12-1-1942.
7. Datter ??
Født ??.
Marie Dalsgaards børn med Søren Eriksen:
1. Niels Dalsgaard Eriksen
Født i Hauris 30-9-1922.
2. Lilly Edith Dalsgaard Eriksen
Født på Gullev Mark 13-12-1925.
Anna Dalsgaards børn med J.C.Bech:
1. Inger Dalsgaard Bech
Født på Rødding Mark 6-12-1934.
2. Jens Kaj Dalsgaard Bech
Født på Rødding Mark 7-4-1939.
Elna Dalsgaards børn med Laust Laursen:
1. Laust Dalsgaard Laursen
Født i Rødding præstegård 7-7-1932. Død paa Viborg Sygehus 24-11-1932.
2. Finn Dalsgaard Laursen
Født paa Viborg Sygehus 24-4-1936.

Elna Dalsgaards børn med Oskar Christensen:
3. Ove Christensen
Født i Rødding 26-2-1941.

Generation nr. 1,2,3,4,5,6,7
Retur til Nyrup-træet


5. GENERATION

PEDER ANDERSEN NYRUPS TIPOLDEBØRN

Johanne Marie Nyrups oldebørn:
Laust Nyrups oldebørn:

ANE NYRUPS OLDEBØRN


Generation nr. 1,2,3,4,5,6,7
Retur til Nyrup-træet


6. GENERATION

PEDER ANDERSEN NYRUPS
TIPTIPOLDEBØRN
JOHANNE MARIE NYRUPS TIPOLDEBØRN


Nielsine Nedergaards oldebørn:
Peder Nedergaards oldebørn:

LAUST NYRUPS TIPOLDEBØRN


Peder Chr. Nyrups oldebørn:

NIELSINE NYRUPS OLDEBØRNPETRINE NYRUPS OLDEBØRN


Generation nr. 1,2,3,4,5,6,7
Retur til Nyrup-træet


7. GENERATION

PEDER ANDERSEN NYRUPS
TIPTIPTIPOLDEBØRNJOHANNE MARIE NYRUPS TIPTIPOLDEBØRN.


PEDER NEDERGAARDS TIPOLDEBØRN.


HANS NEDERGAARDS OLDEBØRN

LAUST NYRUPS TIPTIPOLDEBØRN.


PEDER CHR. NYRUPS TIPOLDEBØRN.


DONALD NYRUPS OLDEBØRN


Generation nr. 1,2,3,4,5,6,7
Retur til Nyrup-træet