SLÆGTSHISTORIE

Tilbage til forsiden


Netmesterens fortale

Disse slægtshistoriske sider handler stadigvæk kun om familien Nyrup.

Hovedindholdet er efterslægtstavlen, der findes som menu-punktet "Nyrup-træet", og slægtsbogen ("Bogen").

"Bogen" er først og fremmest min oldefars biografi, og den har naturligvis størst interesse for hans efterkommere, men da den indeholder en del om hans nærmeste forfædre og familie, kan mange andre med tilknytning til slægten sikkert finde et og andet. Der er også meget om de steder, hvor min oldefar færdedes, og de mennesker, han færdedes iblandt. Hvis man interesserer sig for personal- og lokalhistorie fra Viborg og omegn, er der også en del at hente.

Siderne skulle også have tjent som et nyhedsmedium for slægten, hvor man skulle have kunnet læse om slægtningenes liv og levned, og nyt fra forskningen i slægtens historie.
Som det fremgår af "Nyrup Nyt", er det kun i ringe omfang lykkedes.

Jeg håber, læserne af disse sider alligevel vil hjælpe mig med at gøre informationerne fuldstændige og holde dem opdaterede og forsyne mig med gode historier og oplysninger om de almindelige begivenheder i folks og familiers liv.

Bemærk, at der nu også er et menupunkt, der hedder "Billeder".
Albummet indeholder både indscannede billeder fra mit eget arkiv og kopier, som andre meget venligt har stillet til rådighed i tidens løb.
Med moderne it-billedbehandling er det jo en ret simpel ting at kopiere og distribuere gamle fotografier, og jeg vil blive meget glad for e-mails med vedhæftede billeder, der hører hjemme i den familiehistoriske samling.
Jeg vil også meget gerne have billeder til låns, som jeg så selv straks vil tage en kopi af og returnere.

Duelund
Kristian Andersen Nyrup.

Sidste ændring: 9. august 2009