Kristian Andersen Nyrup

Middelalderstudier


BOG I. Folk og riger
BOG II. Karl den Store og danerkongerne
BOG III. Harald og Gudfredssønnerne
BOG IV. Horik og "vikingerne"
BOG V. Lodbrogs sønner
BOG VI. Hastens Saga
BOG VII. Danelagen
BOG VIII. Kong Knuds Saga
KORT
Vesteuropa 793
England 870
Irland 840