Forord

- hvor man lærer om formålet med dette ret udførlige cv


I de – desværre alt for mange - perioder, jeg har været jobsøgende, er jeg kommet i forbindelse med et utal af a-kasse- og jobformidlingsmedarbejdere, der alle har skullet tage stilling til mit cv. Trods mange forskelligheder har de været enige om én ting: mit cv var alt for langt! Det skulle kunne være på en A4-side. Jeg havde jo ellers brugt meget krudt på at beskrive mine erfaringer på arbejdsmarkedet, så det var jeg umiddelbart ikke så glad for, men det lykkedes da til sidst at opfylde dette ønske. Desværre gav det ikke noget resultat.

Så derfor har jeg nu prøvet at gøre det stik modsatte, altså at gøre mit cv så udførligt som muligt, og det er resultatet af den bestræbelse, man nu kan læse her. Så må vi se, om det hjælper.
Jeg er ganske vist i mellemtiden gået på efterløn, men hvis det helt rigtige job dukker op, så tager jeg da gerne ti år mere på arbejdsmarkedet.

Skulle det vise sig, at dette udførlige cv heller ikke skaffer mig et job, så tjener det måske alligevel et formål som et historisk dokument. Heri kan man nemlig læse og lære en hel del om arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet gennem næsten et halvt århundrede, og man får dokumenteret, at begreberne omstillingsparathed og livslang læring faktisk findes i virkeligheden, og at de ikke stammer fra diverse konsulenters floskularium.


Duelund, april 2021
Inga Andersen Nyrup
Kapitel I >


Retur til indholdsfortegnelsen